2023-07-12 08:30Pressmeddelande

Knappt 16 000 antagna till Karlstads universitet

Karlstad UniversityKarlstads universitet

I dag får 15 995 personer besked om att de har antagits till studier vid Karlstads universitet. Det är en marginell minskning med 0,23 procent jämfört med förra året.

Av de som antagits till studier vid Karlstads universitet i höst är 4 530 antagna till ett program. 

De populäraste programmen är juristprogrammet med 200 antagna och 2 070 som reserver, psykologprogrammet med 45 antagna och 1 146 reserver samt socionomprogrammet med 68 antagna och 603 reserver.

Socionomprogrammet har ökat antalet platser och de antagna är i år åtta fler än inför höstterminen 2022.

Även programmet IT, projektledning och affärssystem, som ges 100 procent på distans, har utökat antal antagna från 105 i fjol till 140 i år. Programmet är också fortsatt populärt med 549 reserver jämfört med 587 i fjol.

Även sjuksköterskeprogrammet och civilekonomprogrammet är fortsatt populära med 130 antagna och 426 reserver respektive 230 antagna och 413 reserver. Civilingenjörsprogrammen med dess olika inriktningar är också fortsatt populärt med 259 antagna i år, jämfört med 277 i fjol.

Antalet antagna till höstterminen 2023 har alltså minskat marginellt med 0,23 procent, jämfört med inför höstterminen 2022. Intresset för högre studier har gått ner från rekordnivåer under pandemin. Men jämfört med senaste höstterminen före pandemin har Karlstads universitet ökat antalet antagna med 13,7 procent.

– Pandemiåren var speciella. Det är positivt att vi håller nivåerna jämfört med förra året och åren före pandemin. Det är bra att vi fortsätter att anta många studenter till våra samhällsviktiga utbildningar, säger Margareta Friman, vikarierande rektor vid Karlstads universitet.

Läs mer om antagning till universitet och högskolor på UHR.se

 

För mer information kontakta:
Eric Nilsson, enhetschef för utbildningsservice, på avdelningen för utbildningsstöd vid Karlstads universitet.
Tfn: 076-119 41 87, e-post: eric.nilsson@kau.se

 

 

Jämförelser antal antagna till Karlstads universitet:

Antagna totalt till KAU efter urval 1:

HT 2023: 15995

HT 2022: 16032

HT 2019: 13803

Antagna till program efter urval 1:

HT 2023: 4530

HT 2022: 4645

HT 2019: 4000

Antagna till kurser efter urval 1 (programstudenter och fristående sökanden)

HT 2023: 11643

HT 2022: 11557

HT 2019: 9622

 


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

Jonas Brefält
Pressekreterare/kommunikatör
Jonas Brefält