2020-01-09 08:44Pressmeddelande

Karlstadsforskare ledamot i regeringens nya äldreforskarråd

null

Regeringen tillsatte precis innan årsskiftet ett nytt äldreforskarråd som ska göra det möjligt för socialministern att föra en kontinuerlig dialog med forskare om situationen inom äldre- och omsorgsområdet. Det handlar om hur utmaningarna kan mötas och välfärden utvecklas. Clary Krekula, professor i sociologi vid Karlstads universitet är en av det nya rådets 15 ledamöter.

Befolkningen i Sverige tenderar att bli äldre och detta innebär ett ökat behov av vård och omsorg av hög kvalitet och att resurser behöver användas på bästa sätt. För att kunna göra detta och samtidigt föra utvecklingen vidare då det gäller digitalisering och välfärdsteknologi har äldreforskarrådet skapats för att främja tvärsektoriell samverkan.

- Debatt och beslut om utmaningar relaterade till en åldrande befolkning behöver baseras på forskning och inrättandet av äldreforskarrådet är ett viktigt initiativ, säger Clary Krekula. Jag är glad över möjligheten att kunna använda min forskning i detta sammanhang, inte minst hoppas jag kunna bidra med ett genus- och jämlikhetsperspektiv. I och med rådets breda sammansättning kan vi bidra till att belysa frågorna ur flera perspektiv, vilket är absolut nödvändigt. 

Kontakt

För mer information, kontakta: Clary Krekula, professor i sociologi vid Karlstads universitet, 073-4614191.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.