2019-03-01 10:00Pressmeddelande

Karlstadsforskare i europeisk storsatsning inom cybersäkerhet

null

Som enda svenska representant, deltar forskare från Karlstads universitet i ett stort europeiskt forsknings- och innovationsprojekt, inom Horizon 2020. Syftet med projektet är att höja kompetensen inom cybersäkerhet i Europa.

– Vi har en stark profil inom säkerhet och identitetsskyddande tekniker. Att vi blivit utvalda ser vi som ytterligare ett bevis på att vår forskning håller högsta kvalitet, säger Simone Fischer-Hübner, professor i datavetenskap vid Karlstads universitet.

Projektet CyberSec4Europe ska samordna och koppla samman spetsforskning och skapa en arena för cybersäkerhetexpertis. Målet är stärka medlemsstaternas cybersäkerhetskapacitet samt forsknings- och innovationskompetens för att möta framtidens utmaningar inom cybersäkerhet. Projektet kommer att fokusera på utmaningar inom bland annat finans, hälsovård, transport och smarta städer. Detta är områden som har olika säkerhetsproblem och som behöver olika lösningar. 43 representanter från akademi och industri, från 22 länder, deltar i projektet.

Utveckling av onlinekurser
Forskarna vid Karlstads universitet ska ansvara för att utveckla ett ramverk för onlinekurser i cybersäkerhet. Kurserna kommer att vara så kallade MOOCs, Massive Open Online Courses.

– Vi erbjuder flera MOOCs här på universitetet idag och de är väldigt populära. Det finns många fördelar med den här typen av utbildning som passar det här projektet bra, en av dem är att deltagarna läser på distans och själva kan välja studietakt, säger Simone Fischer-Hübner.

Projektet lanserades den 28 februari och ska pågå till juli 2022. Projektbudgeten är 16 miljoner Euro.

Kontakt
För mer information kontakta Simone Fischer-Hübner på 070 2971338 eller simone.fischer-huebner@kau.se.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.