2017-06-15 12:49Pressmeddelande

Karlstads universitets sommarforskarlista 2017

null

Forskare vid Karlstads universitet kan bistå med sin kunskap även under sommarmånaderna. Här är några exempel på aktuell forskning vid universitetet.

Hur påverkas ungdomar av terrordåd?
Hans Löden är professor i Statsvetenskap och har forskat om nationell identitet – hur människor, och då framförallt ungdomar, upplever terrorhandlingar. Hans har studerat hur ungdomar tänker kring demokrati och öppenhet efter terrordådet 9/11 i New York och terrorattacken i Oslo 2011.

Hans Löden, professor i Statsvetenskap, tel: 054-800105, mobil; 073-8008152

Evenemangssäkerhet 
Antal evenemang i landet ökar, det ställer krav på arrangörer att erbjuda trygga och säkra upplevelser för besökare. Finn Nilsson och Petter Säterhed forskar om säkerhetsfrågor kopplade till evenemang inom offentlig sektor, myndigheter och företag. De forskar om evenemang inom idrott och musik, samt allmänna säkerhetsfrågor som gäller vid folksamlingar.

Finn Nilsson, docent i risk- och miljöstudier, samt centrum för personsäkerhet e-post: finn.nilson@kau.se, tel: 0707-131 272
Petter Säterhed, adjunkt i risk- och miljöstudier, tel: 0703-20 70 80

Läs mer om kurserna i evenemangssäkerhet på kau.se/uppdragsutbildning

Hur minskar vi risken för olyckor? 
Mattias Strömgren och Magnus Johansson har i 15 år arbetat tillsammans med uppdragsutbildningar inom olycksutredning och kvalificerad olycksutredningsmetodik. De analyserar olycksförlopp, oönskade handlingar och övriga förhållanden kring olyckor, samt strategier för lärande och säkerhetsförbättring.

Mattias Strömgren, MSB, Karlstads universitet, tel: 0706-22 01 10
Magnus Johansson, programledare för risk- och miljöstudier, tel: 0730-362 969

Läs mer om kurserna i olycksutredning på kau.se/uppdragsutbildning

Hur lyckas vi förändra våra beteenden på ett sätt som är önskvärt för oss själva och samhället?
Hur gör människor för att ändra ett beteende, till exempel börja leva mer hälsosamt eller ta vara på sin fritid på ett sätt som leder till ökat välmående? Och hur får vi fler människor att börja energispara och källsortera för att få ett långsiktigare samhälle? Beteendeförändring blir idag alltmer populärt. Människor vill ändra sina beteenden till vad de uppfattar som mer önskvärt, exempelvis leva mer hälsosamt. Samhällen likaså, exempelvis källsortera. Därtill försöker företag få oss att ändra beteenden i flera avseenden, exempelvis minska matsvinn. Alla som försökt ändra antingen sitt eget eller någon annans beteende har upptäckt hur svårt det är. Hur skall man egentligen göra, vad behöver man tänka på och vad säger forskningen om detta? Om detta och andra konsumentpsykologiska frågeställningar i allmänhet forskar Per Kristensson, professor i psykologi vid Centrum för tjänsteforskning.

Per Kristensson, professor i psykologi, CTF, Centrum för tjänsteforskning, e-post: per.kristensson@kau.se, tel: 070 974 0860

Konsumentbeteende – vad triggar konsumenter att handlar mer
Anders Gustafsson är professor i företagsekonomi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning, och forskar om konsumentbeteende. Han studerar bland annat människors upplevelser och beteenden vid olika typer av köpsituationer genom att mäta ögonrörelser, stress och hjärnvågor. Detta för att se hur köpbeslut påverkas av andra kunder, anställda men också av mer diskreta aspekter som musik och doft eller hur produkter visas för konsumenter.

Anders Gustafsson, professor i företagsekonomi, tfn 070-590 66 67, e-post: anders.gustafsson@kau.se

Onödig efterfrågan hos landets myndigheter
Martin Fransson och Johan Quist har under flera års tid studerat onödig efterfrågan inom offentlig sektor i samarbete med Försäkringskassan och Skatteverket. Just nu driver forskarna ett projekt i samarbete med Skatteverket som handlar om att förändra arbetssättet inom folkbokföringen. Syftet med projektet är att utveckla ytterligare kunskap om hur offentlig sektor kan utvecklas mot ett tjänsteperspektiv med medborgaren i fokus. Parallellt driver forskarna ”Tillitslabbet” inom Försäkringskassan. Vad som primärt studeras är de verktyg och förhållningssätt som krävs för att säkerställa enhetlighet, rättssäkerhet och effektivitet i en verksamhet utan detaljstyrning. Projektet ligger väl i linje med den tillitsreform som regeringen sjösatt under året med syftet att låta professionella medarbetare få en större handlingsutrymme.

Martin Fransson, lektor i företagsekonomi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning, martin.fransson@kau.se, 070-561 84 65
Johan Quist, lektor i företagsekonomi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning, johan.quist.kau.se, 070-561 84 64

Barn och unga inom kollektivtrafiken
Jessica Westman forskar om barn och skolungdomars resvanor och vad som styr valet av färdmedel för resor till och från skolan. Hennes senaste studie visar bland annat att allt fler föräldrar väljer att skjutsa sina barn till och från skolan oavsett avstånd. Studien visar att föräldrars känslor styr valet av färdmedel där bil upplevs som smidigt och mest tillgängligt framför andra alternativ som att cykla, gå eller åka skolskjuts. Detta trots att tidigare studier visar att barnen mår bättre av att gå, cykla eller åka kollektivt till skolan.

Jessica Westman, doktorand i psykologi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning, jessica.westman@kau.se, 070-492 5223

Resvanor och hållbara beteenden
Margareta Friman och Lars E Olsson har de senaste åren studerat människors resvanor och hur man kan få fler att välja andra alternativ framför bilen i sitt resande. Ett aktuellt projekt handlar om att ta fram ny kunskap och utveckla metoder för att få fler att resa mer med cykel, gång och kollektivtrafik för att på så sätt minska vår miljöbelastning och bli mer energieffektiva. Forskarna ska undersöka vad som motiverar människor att förändra sitt resande.

Margareta Friman, professor i psykologi, CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, margareta.friman@kau.se (Ej tillgänglig v.29-32.)

Lars E Olsson, docent i psykologi, CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, lars.e.olsson@kau.se (Ej tillgänglig v. 27-30.)

Ökat integritetsskydd ställer nya och höga krav på hantering av personuppgifter
För att öka skyddet av den personliga integriteten och personuppgifter har EU infört dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation). Den nya förordningen träder i kraft om mindre än ett år och innebär bland annat att vi alla ska ges större möjligheter att själva hantera och besluta om de uppgifter som finns lagrade om oss i olika verksamheters system. För bland annat företag och organisationer så innebär den nya förordningen betydligt högre krav och därmed stora förändringar i hanteringen av personuppgifter.

Datasäkerhet och integritet på nätet är ett av flera fokusområden för den forskning som bedrivs inom datavetenskap vid Karlstads universitet. Bland annat arbetar man under 2017 med att utveckla en distansbaserad internationell spetsutbildning i hantering av personuppgifter i enlighet med den nya förordningen.

Tobias Pulls, forskare inom datavetenskap, tfn 070-601 53 18, e-post tobias.pulls@kau.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.