2018-03-13 08:52Pressmeddelande

​Karlstads universitet utvecklar fler digitala spetsutbildningar

null

I januari 2018 startade Karlstads universitet sina två första internationella och onlinebaserade spetsutbildningar inom ramen för ett projekt finansierat av KK-stiftelsen. Nu har universitetet beviljats ytterligare finansiering för att utveckla fler kurser. Under 2018 kommer kurser inom datakommunikation och materialteknik att arbetas fram. Dessa kommer att starta våren 2019.

De nya kurserna utvecklas tillsammans med ett antal industripartners inom ramen för projektet WISR17 som leds av CTF, Centrum för tjänsteforskning. Kurserna riktar sig främst mot yrkesverksamma och kommer att utvecklas av forskningsmiljöerna Datavetenskap och CMM - Karaktärisering och modellering av material.

- Inom ramen för projektet arbetar vi gemensamt med att bygga upp kompetens och ta fram metoder och modeller för utveckling av den här typen av utbildning. Varje forskningsmiljö ansvarar sedan för att utveckla och genomföra sina kurser, säger Jörg Pareigis, projektledare för WISR17 och universitetslektor vid CTF.

Datavetenskap utvecklar kurser inom datakommunikation
Datavetenskap kommer inom ramen för projektet att etablera tre kurser med fokus på datakommunikation. De kommer bland annat att handla om utvecklingen av nya nätverksstrukturer för att göra det enklare och flexiblare att utveckla befintliga nätverk och att minska fördröjningar på nätet.

- Den här typen av kurser är ett sätt för oss att öka samarbetet med industrin samt att marknadsföra och sprida vår forskning, säger Andreas Kassler, professor i datavetenskap och ansvarig för utveckling av kurserna inom datakommunikation.

CMM kommer att utveckla en kurs inom hållfasthetslära med fokus på beräkningsstöd
CMM kommer inom ramen för projektet utveckla en kurs inom hållfasthetslära där modelleringen och lösning av problem görs med hjälp av beräkningsstöd (Mathematica). Detta kommer öka graden av visualisering av lösningar samt möjliggöra att komplexiteten ökas av problemen som studeras.

- Den här typen av arbetssätt är vanligt inom industrin och kursen är ett sätt att marknadsföra vår utbildning och forskning, säger Anders Gåård, docent inom materialteknik och ansvarig för kursen inom CMM.

I projektet samarbetar CMM med Wolfram Mathcore AB, Sandvik Mining and Construction Tools AB samt Uddeholms AB och datavetenskap med bland annat Ericsson, Clavister och Deutsche Telecom.

- Våra industripartners i projektet kommer att bidra med expertkunskap. De kommer att fungera som bollplank under kursutvecklingen för att säkerställa att innehållet är väl förankrat i industrin, säger Anders Gåård.

WISR17 är ett treårigt projekt, finansierat av KK-stiftelsen. Det omfattar cirka 6,4 miljoner kronor och pågår mellan 2018-2020. Partners i projektet är Wolfram Mathcore AB, Ericsson AB, Tieto Sweden Support Service AB, Clavister AB, Procera Networks AB, Sandvik Mining and Construction Tools AB, Uddeholms AB, Stiftelsen Compare Karlstad och Deutsche Telecom AG. 


För mer information kontakta någon av följande:

  • Jörg Pareigis, projektledare för WISR17, på 0762-272 944 eller jorg.pareigis@kau.se.
  • Andreas Kassler, professor i datavetenskap och ansvarig för utveckling av kurserna inom datakommunikation, på 0706-841 901 eller på andreas.kassler@kau.se.
  • Anders Gård, docent inom materialteknik och ansvarig för kursen inom CMM, på 0707-754 499 eller anders.gaard@kau.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.