2021-03-19 06:30Pressmeddelande

Karlstads universitet utbildar dans- och rörelseterapeuter

Karlstads universitet, som sen tidigare ger en grundkurs i dans- och rörelseterapi, erbjuder nu även en fortsättningskurs i Dans-och rörelseterapi som startar höstterminen 2021. Detta innebär att det efter elva års uppehåll nu återigen finns en möjlighet att bli dans- och rörelseterapeut i Sverige.

Dans- och rörelseterapi, Dance Movement Therapy (DMT), är i grunden en form av psykoterapeutisk behandling där dans, rörelse och samtal används som verktyg där kropp och rörelse är i fokus för utveckling och förändring. Tillsammans med bild, musik- och uttryckande konstterapi utgör DMT en av de konstnärliga terapiformerna. Genom den konstnärliga och kreativa processen i dans integreras dans, rörelse och psykoterapi.

 

Den senaste månaden har den virala dansflugan Jerusalema cirkulerat i sociala medier. Just dansen har en förmåga att inge hopp, den hjälper till att förena oss och bryter känslor av isolering. Något som i dagsläget blivit ännu viktigare för att orka i pandemin. Den psykiska ohälsan har ökat i pandemins spår, vilket Folkhälsomyndigheten redan från början varnade för. Karlstads universitet kan nu bidra till att utbilda fler dans- och rörelseterapeuter, som kommer att ha ena foten djupt förankrad i dansen och det kreativa skapandet, och den andra i psykoterapeutisk kunskap. Kunskapen om dans- och rörelseterapi, som förmedlas i den här kursen, kan användas både inom psykoterapi, behandling, vård, omsorg och förebyggande verksamheter. Förhoppningsvis kan detta bidra till att samhället får fler professionella som kan möta människor och bidra till läkning.

- Dansens hälsofrämjande och läkande effekter har de senaste åren uppmärksammats i samhället vilket gör det extra roligt att vi nu kan bidra till dans- och rörelseterapeuternas yrkeskår och framtid, säger Jenny Davidsson, kursansvarig för dans- och rörelseterapi vid Karlstads universitet.

Karlstads universitet har haft stöd av Svenska föreningen för dansterapi i utvecklandet av kursen. Föreningen har som extern rådgivare granskat kursinnehållet för att se till att kursen håller hög nivå.

- Med dansen har man chans att nå dem som normalt sett inte söker sig till terapirummet, oavsett om det är på grund av gamla stigman, rädsla eller att man inte kan uttrycka sig verbalt, säger Jessica Heuvels, ordförande i Svenska föreningen för dansterapi, som också är gästlärare i kursen.  Vi är väldigt glada och stolta över att Karlstads universitet har satsat på dans- och rörelseterapin, då vi ser att efterfrågan på alternativa terapiformer blir större och större.

Den pågående pandemin kan komma att påverka höstens utbildningar vid Karlstads universitet. Universitetet följer noga utvecklingen och de restriktioner som kommer från Folkhälsomyndigheten och Regeringen.

 

Kontakt:

Jenny Davidsson, kursansvarig för dans- och rörelseterapi vid Karlstads universitet.

jenny.davidsson@kau.se, 073-840 85 56.Om Karlstads universitet

Välkommen till Karlstads universitet! Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.


Kontaktpersoner

Charlotte Palm Berggren
Kommunikatör
Charlotte Palm Berggren