2023-11-13 07:43Pressmeddelande

Karlstads universitet utbildar cybersäkerhetsexperter i nytt samarbete med Försvarshögskolan

Person som skriver på ett tangentbord i kamouflagekläder.Karlstads universitet utbildar fler cybersäkerhetsexperter. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

I takt med att hoten inom den digitala världen ökar har företag och organisationer börjat ta cybersäkerhet på allt större allvar. Svenska företag förlitar sig ofta på utländska programvaror och experter för sin cybersäkerhet men efterfrågar mer cybersäkerhetskompetens inom Sverige. Tillsammans har därför svenska akademiska institutioner och företag tagit klivet att skapa företagsforskarskolan SIGS-CyberSec som samordnas av Karlstads universitet och nu har sin första doktorand knuten till sig.

– Det finns en brist på svenska cybersäkerhetsexperter men nu har vi en gemensam ambition att stärka kompetensen. Vi har även vår första doktorand inom SIGS-CyberSec, Emil Larsson som har sin huvud- och biträdande handledare från Försvarshögskolan och en biträdande handledare från Karlstads universitet, säger Simone Fischer-Hübner, ledare för SIGS-CyberSec.

Emil Larsson har efter sin examen 1999 bland annat varit IT-chef för Svenska Dagbladet och arbetar nu som IT-säkerhetschef för företaget AssemblinEmil forskar i civil påverkan av cyberkrigföring och ser fram emot att få forska vidare under SIGS Cybersec.

– Jag vill hitta sårbarheter eftersom det pågår cyberkrig där många länder angriper andra, därför är gränslandet mellan cyberkrig och cyberfred viktigt. Jag hoppas att min forskning kommer leda till ökat samarbete och förståelse för området. Det innebär också att jag kan fortsätta att arbeta deltid vilket är positivt, säger Emil Larsson. 

Nära samarbete med försvarshögskolan

Emil Larssons huvudhandledare Hans Liwång, är Docent i militärteknik vid Försvarshögskolan och menar att cybersäkerhet är ett område med många olika intressenter och behov. 

– Här på Försvarshögskolan fokuserar vi på försvar, krishantering och säkerhet. Där har frågor om digitalisering och de styrkor och svagheter som samhällets digitalisering leder till, en viktig roll att fylla. Därför hoppas jag att samarbetet inom SIGS-CyberSec ger möjlighet för oss att både dela med oss av vårt perspektiv och lära oss av andra. På så sätt kan vi både stärka svensk cybersäkerhetskompetens allmänt och också stärka kopplingen till försvar, krishantering och säkerhet, säger han.

Johan Sigholm som är biträdande handledare för Emil Larsson är affilierad forskare i ämnet Försvarssystem vid Försvarshögskolan men tjänstgör i övrigt som yrkesofficer och som chef för verksamhetsnära IT-system, där cybersäkerhetsfrågor är av stor betydelse. 

– Förhoppningen är att vi genom företagsforskarskolan ska kunna skapa och förmedla kunskap inom området cybersäkerhet, samt besvara frågor som är såväl akademiskt betydelsefulla, som av hög relevans för näringslivet. För de ingående företagen hoppas vi att deras engagemang i SIGS-CyberSec ska ge dem både en kompetenshöjning och en förstärkt konkurrenskraft. 

Emil Larsson är en ny doktorand kopplad till företagsforskarskolan SIGS CyberSec.

Emil Larsson är en ny doktorand kopplad till företagsforskarskolan SIGS CyberSec.

Företagsforskarskolan består av forskare inom datavetenskap och informationssystem från fyra svenska lärosäten: Karlstads universitet, Blekinge Tekniska Högskola, Försvarshögskolan och Örebro universitet tillsammans med åtta svenska företag. Initiativet är delfinansierad av KK-stiftelsen, och planen är att totalt åtta personer ska bli en del av det 5-åriga program som sjösätts under hösten 2023.

Kontakt:
Simone Fischer-Hübner,  Professor i Datavetenskap och ledare för SIGS CyberSec
Telefon: 076-114 21 84
E-post: simone.fischer-huebner@kau.se


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

kommunikatör
Weronika Ingman