2014-09-30 08:00Pressmeddelande

Karlstads universitet startar psykologprogram

null

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, gav idag klartecken för Karlstads universitet att utbilda psykologer. Det nya psykologprogrammet startar hösten 2015 och intresset förväntas vara stort, eftersom det råder brist på psykologer i landet.

Psykologutbildningen är ett femårigt program som, tillsammans med praktisk tjänstgöring, krävs för legitimation som psykolog.

- Att Karlstads universitet nu får möjlighet att utfärda psykologexamen är mycket glädjande för såväl regionen som hela landet, eftersom det råder stor brist på psykologer, säger rektor Åsa Bergenheim.

Behovet av psykologer är stort och förväntas öka de kommande tio åren. Värmland tillhör de regioner där tillgången på legitimerade psykologer är lägst i Sverige.

Förutom de nationella kunskapsmålen för utbildningen, kommer psykologprogrammet vid Karlstads universitet ha en profil mot hälsa, livskvalitet och hållbarhet. Profilen kommer att ge studenterna kompetens som är användbar även inom andra områden än de traditionellt kliniska, till exempel ledarskap, samhällsplanering och utbildning.

- Intresset för psykologi är stort hos studenterna och programmet är efterlängtat. Vi ser även beskedet från Universitetskanslersämbetet som kvitto på ett framgångsrikt kvalitetsarbete, säger Arto Hiltunen, professor i psykologi och ämnets företrädare.

Ämnet psykologi vid Karlstads universitet har bedrivit forskarutbildning sedan 2006 och har ett omfattande samarbete med landsting, kommuner och privata aktörer runtom i landet. Några av de starka forskningsområdena i ämnet rör perception och kreativitet, konsumtionspsykologi, kognitiv beteendeterapi, stöd och behandling för utsatta barn samt barn och vuxna med adhd.

Psykologprogrammet kommer även att hämta kompetens från andra områden inom universitetet, till exempel Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa, CTF, Centrum för tjänsteforskning samt Hälsoakademin.

- Vi har samarbetat brett inom universitetet för att få till de förutsättningar som krävs för att få starta psykologutbildningen. Det arbetet har gett resultat, vi får godkänt på samtliga aspekter i bedömningen och UKÄ anser att vi uppfyller alla krav i högskolelagen och de examensmål som anges i högskoleförordningen. Vi har all anledning att vara stolta! säger Åsa Bergenheim.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.