2023-05-23 08:32Pressmeddelande

Karlstads universitet startar efterfrågat masterprogram

Anton Tkachuk, universitetslektor i materialvetenskapAnton Tkachuk, universitetslektor i materialvetenskap

Nu beviljar KK-stiftelsen 2 miljoner under två år till Karlstads universitet som ska ta fram en efterfrågad masterutbildning inom datadriven maskinteknik.

- Det här är en utbildning som blivit mer och mer efterfrågad, säger Anton Tkachuk, universitetslektor i materialvetenskap och projektledare för utvecklingen av masterprogrammet. Utmaningen är att skapa ett utbildningsprogram som adresserar områden som datadrivet förhållningssätt och digitaliseringsverktyg. Vårt nya tvååriga tvärvetenskaplig masterprogram Datadriven maskinteknik tar sig an den utmaningen.

Digital transformation i samverkan med industrin

Digital transformation är en del av den strategiska färdplanen för svensk industri. Efterfrågan på ingenjörer som kan förstå och driva den digitala transformationen växer snabbt. För att säkerställa att programmet är i linje med industrins behov har en rådgivande kommitté med sex industripartner (Stora Enso, Volvo CE, POJI, Ledai, Thermia, Uddeholm) från olika branscher bildats. Dessa partners är redo att dela med sig av sin kunskap och tillhandahålla data, företagsbesök, gästföreläsningar samt praktikplatser och examensarbeten och på så sätt säkerställa en stark industriell koppling. Industripartnerna är intresserade av långsiktigt samarbete för att säkerställa tillgången på maskiningenjörer med relevant, avancerad digital kompetens.

- Kurserna inom masterprogrammet kommer till största delen ges på engelska, vilket gör programmet attraktivt även för internationella partneruniversitet, säger Anton Tkachuk. För studenterna erbjuds här en utbildning som gör dem attraktiva på arbetsmarknaden. Delar av det nya kursutbudet kommer också kunna återanvändas i våra andra utbildningsprogram. Det här är en del i vårt arbete med att utveckla våra utbildningar i nära samverkan med industrin.

KK-stiftelsen satsar på utbildning på avancerad nivå

För att Sverige fortsatt ska kunna vara ett konkurrenskraftigt land med hög innovationsförmåga krävs det att utbildningsutbudet vid landets lärosäten håller hög kvalitet, har en tydlig förankring i den senaste forskningsfronten och är relevanta utifrån arbetsmarknadens behov. För att åstadkomma det krävs det att både lärosäten och näringsliv engagerar sig i utveckling och genomförande av utbildningsverksamheten. Denna samverkan stöds av KK-stiftelsen och skapar ett ömsesidigt utbyte som både stärker lärosätenas utbildningsutbud och bidrar till näringslivets kompetensförsörjning.

För mer information kontakta Anton Tkachuk, 054 700 24 36, anton.tkachuk@kau.se Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

Carina Olsson
Kommunikatör
Carina Olsson
Kommunikatör Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap