2016-04-13 08:10Pressmeddelande

Karlstads universitet stärker samarbetet med Alfred Nobel Science Park

null

Karlstads universitet har tecknat en avsiktsförklaring med Alfred Nobel Science Park. Syftet är att tillsammans bidra till vidareutveckling av Tillverkningstekniskt centrum (TTC), i Karlskoga, som drivs inom Alfred Nobel Science Park.

Verksamheten TTC startade 2013, som ett initiativ där näringsliv och akademi gemensamt arbetar för att bilda ett nationellt centrum med fokus på additiv tillverkning inom 3D-tomografi. Idag utgör TTC en viktig mötesplats för samverkan mellan företag, organisationer och lärosäten i olika forskningsprojekt, industriella samarbeten och kompetensutveckling.

- Att vi som universitet är med och deltar i vidarutvecklingen av TTC kommer att skapa akademisk excellens inom området additiv tillverkning, förstärka partnerskapet mellan industri och akademi och skapa möjligheter till nya externt finansierade forskningsprojekt, säger Pavel Krakhmalev, professor i maskin- och materialteknik.

Avsiktsförklaringen fördjupar kontakten med företagen och skapar på lång sikt en möjlighet att utöka det nationella center för additiv tillverkning, som är baserat på plattformen som TTC har tagit fram.

- Additiv tillverkning är idag ett hett ämne som syftar till att utveckla nya hållbara- och miljövänliga tillverkningstekniker som också är resurssnåla. Den snabbt växande kunskapen kommer stötta universitetets rykte om att vara ett starkt och modernt lärosäte med etablerade kontakter såväl internationellt som nationellt.


För mer information:
Kontakta Pavel Krakhmalev, professor i maskin- och materialteknik, 054 - 700 2036 eller pavel.krakhmalev@kau.se

.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.