2021-04-26 06:27Pressmeddelande

Karlstads universitet satsar på skoglig bioekonomi

Gunilla Carlsson KvarnlöfGunilla Carlsson Kvarnlöf

Genom profilerad utbildning ska Karlstads universitet utbilda studenter som kan driva omställningen till en skoglig bioekonomi. Projektet Pro2BE Avans Bioekonomi kommer att förbereda studenterna för de nya, skogsindustrirelaterade arbetsuppgifter som krävs i en framtida cirkulär bioekonomi. KK-stiftelsen har nu beviljat universitetet ett anslag på drygt 2 miljoner kronor för att tillsammans med näringslivet ta fram utbildning på avancerad nivå inom området skoglig bioekonomi.

För den akademiska miljön inom projektet handlar bioekonomi om att få skogens resurser att räcka till både nya material, papper, sågade produkter och fasta och flytande bränslen i en värld vars behov ökar hela tiden, säger Gunilla Carlsson Kvarnlöf, universitetslektor i kemi vid Karlstads universitet. Vi är därför mycket glada över att vi genom anslaget från KK-stiftelsen får möjlighet att fortsätta utvecklingen av forsknings- och utbildningsmiljön inom området skoglig bioekonomi.

Pro2BE Avans Bioekonomi
I Värmland har skogsindustrin pekats ut som den högst prioriterade näringslivssektorn och inom forskningsmiljön Pro2BE, Processer och produkter för en hållbar bioekonomi, driver universitetet idag många projekt i nära samarbete med näringsliv och samhälle.
En utmaning för företag är att finna relevant arbetskraft både i ett kort och långt perspektiv. Syftet med Pro2BE Avans Bioekonomi är att förbereda studenterna för de nya, skogsindustrirelaterade arbetsuppgifter som krävs i en hållbar cirkulär bioekonomi.

- Få platser i världen har bättre förutsättningar att bedriva forskning, utveckling och utbildning inom skoglig bioekonomi än regionen kring Karlstads universitet, säger Gunilla Carlsson Kvarnlöf. Här finns världsledande företag och koncerner samt prisbelönta klusterorganisationer, som alla arbetar med processer och produkter från skogen. Med utbildningar som möter industrins kompetensbehov utbildar vi studenter som kan driva omställningen till en skoglig bioekonomi.

Näringslivssamverkan
- Skogsindustrierna är mycket positiva till satsningen och industrin har ett stort framtida behov av att rekrytera välutbildade ingenjörer, säger Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör på branschorganisationen Skogsindustrierna. Att stärka den skogsindustriella utbildningen på högskolenivå är viktigt för skogsnäringen och Pro2BE kommer att vara en viktig del i detta arbete.

Inom Pro2BE Avans Bioekonomi kommer universitetet i samverkan med företag utveckla:
- 60-70 hp kurser inom det bioekonomiska området för studenter med kompetens inom kemiteknik samt energi- och miljöteknik.
- Kurspaket för internationellt utbyte inom det bioekonomiska området.
- Kurser som gör att studenterna har rätt kompetens för att anställas inom det bioekonomiska området.
- Kompetensen hos lärare och forskare vid Karlstads universitet; högskolepedagogiskt, ämnesmässigt men även forskningsmässigt.

Satsning för en komplett forsknings- och utbildningsmiljö
Pro2BE Avans Bioekonomi skapar en ökad valfrihet för studenterna, vilket innebär att de befintliga civilingenjörsutbildningarnas attraktionskraft stärks. För Karlstads universitet är projektet Pro2BE Avans Bioekonomi också ett viktigt steg i arbetet att nå en komplett forsknings- och utbildningsmiljö.

- En ökad internationalisering är ett strategiskt mål för Karlstads universitet, så därför är det särskilt glädjande att vi genom den här satsningen får möjlighet att ta fram ett kurspaket som ska passa för internationellt studentutbyte, säger Gunilla Carlsson Kvarnlöf.

För information kontakta Gunilla Carlsson Kvarnlöf, universitetslektor i kemi vid Karlstads universitet, tfn 072 222 1919 eller gunilla.carlsson-kvarnlof@kau.se


Om Karlstads universitet

Välkommen till Karlstads universitet! Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.


Kontaktpersoner

Carina Olsson
Kommunikatör
Carina Olsson
Kommunikatör Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap