2021-02-25 07:10Pressmeddelande

Karlstads universitet samlar expertis för digitalisering av industrin

Robothand och människohand pekar på en grafisk illustration av hjärnan.

Med centrumbildningen DAMI4.0 ska Karlstads universitet vara redo att möta branschens efterfrågan på ny teknik.

- Digitalisering av industrin är ett glödhett område, säger Pavel Krakhmalev, professor i materialvetenskap. Att vi arbetar interdisciplinärt inom Karlstads universitet är viktigt för att kunna ta emot branschens efterfrågan på problemlösning inom nästa generation av industriella processer.

DAMI4.0 (Digital Adaptive Manufacturing for Industry 4) är inte bara viktigt för Karlstads universitet och för ansökningar av framtida forskningsmedel. Att ha ett mer strukturerat arbetssätt betyder också mycket för den regionala industrins utveckling. Samarbeten med olika aktörer påbörjades under 2020 och planen är att öka takten under 2021.

Tre grupperingar inom Karlstads universitet finns med i centrumbildningen från start:

  • AT-LAB - Regionalt laboratorium för additiv tillverkning vid Karlstads universitet
  • Karlstad Lean Factory® vid ämnet maskin- och materialteknik
  • Datavetenskap med digitalisering, maskininlärning, Cloudpart samt Internet of Things (IoT)

- Industriella problem och möjligheter är av interdisciplinär karaktär, förklarar Leo de Vin, professor i tillverkningsteknik vid Karlstads universitet. Att ha kompetens i olika relevanta discipliner samlade i ett enda centrum vid det regionala universitetet underlättar mycket för industrin. DAMI4.0 blir kanalen in till en etablerad pool av kompetens.

- Bildandet av DAMI4.0 har en tydlig uppbackning från Region Värmland. I förlängningen kommer det här att stärka Sverige på en nationell nivå, säger Pavel Krakhmalev. Vi kommer även att kunna utveckla nya program och kurser för att utbilda studenter i det som krävs inom framtida industri.

Läs mer om centrumbildningen DAMI 4.0

Kontaktpersoner:
Leo de Vin, professor i tillverkningsteknik
leo.devin@kau.se

Pavel Krakhmalev, professor i materialvetenskap
pavel.krakhmalev@kau.se

Andreas Kassler, professor i datavetenskap
andreas.kassler@kau.se


Om Karlstads universitet

Välkommen till Karlstads universitet! Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.


Kontaktpersoner

Kommunikatör
Jonathan Strandlund