2019-11-06 15:10Pressmeddelande

Karlstads universitet placerar sig högt i internationell rankning

null

Times Higher Education är en av världens högst värderade universitetsrankningar. Karlstads universitet hamnar på plats 251-300 i kategorin Business & Economics.

Rankningen består i år av nästan 1 400 universitet i 92 länder och är den största och mest varierade universitetsrankningen som gjorts. För att rankas måste lärosätena leva upp till vissa kriterier. Karlstads universitet placerar sig på plats 251-300 i kategorin Business & Economics, som innehåller de 632 bästa universiteten i världen inom affärs- och ledningsområden samt finansiering, redovisning och ekonomi.

– Det är glädjande att Karlstads universitet placerar sig så bra på listan i kategorin Business & Economics, särskilt med tanke på att vi är med för första gången, säger Johan Sterte rektor vid Karlstads Universitet.

Times Higher Education World University Rankings undersöker flera aspekter när de rankar universitet. Utifrån parametrar som undervisning, forskning, citeringar, samverkan med näringsliv och internationalisering rankas universiteten på listan.

– Att komma med i rankningen är i sig en kvalitetsstämpel. Av världens cirka 25 000 universitet rankas bara 1 400 och Karlstads universitet är ett av dem. Det är bra att vi är med på listan, det gör det enklare att upprätta samarbetsavtal med andra lärosäten samt att internationella studenter kan få upp ögonen för oss. Av de olika kriterierna som utvärderats är citeringar den kategori där vi lyser starkast, säger Thomas Blom, prorektor vid Karlstads universitet. 

Kontakt
Rektor Johan Sterte, telefon 070 538 3536 mail: johan.sterte@kau.se 
Prorektor Thomas Blom, telefon 070 595 4785 mail: thomas.blom@kau.se

För mer information om Times Higher Education:
Business & Economics: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/subject-ranking/business-and-economics

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.