2016-06-28 10:00Pressmeddelande

Karlstads universitet öppnar studiecenter i Sydafrika

Att arbeta aktivt med internationalisering av utbildning och forskning är viktigt för Karlstads universitet. Som ett led i att utveckla det arbetet har ett koncept med Study Points tagits fram. Den 1 juli i år inrättas Karlstad University Study Point Cape Town.

Konceptet Karlstad University Study Point är en form av internationellt samarbete och engagemang och etableras på platser som är särskilt intressanta för universitetets verksamhet sett utifrån ett utbildnings- och forskningsperspektiv.

- Karlstads universitet har mycket kontakt med Sydafrika, säger rektor Åsa Bergenheim. Att inrätta ett Study Point där ger oss fantastiska möjligheter att utveckla våra kontakter och samarbeten med lärosäten och det omgivande samhället.

Study Pointen kan användas av forskare och forskarstuderande som bedriver forskning knuten till platsen liksom lärare som vill studera ämnen och verksamheter i Sydafrika. Även studenter som inom ramen för sin utbildning vill genomföra exempelvis Minor field studies eller examensarbeten kan utnyttja Study Pointen.

- Det här tror jag kommer att ge bra forskning och inte minst vara en möjlighet för våra studenter, säger rektor Åsa Bergenheim. Genom satsningar som denna kan vi ge dem en rikare utbildning, med fler perspektiv. I vår globaliserade värld är en förståelse för olika kulturer och miljöer en viktig del av förberedelsen för arbetslivet.

Erbjuder boende, kontaktperson och lokaler för seminarier
Study Pointen, som är belägen på ett hotell, erbjuder studenter och anställda vid Karlstads universitet reducerade priser för hotellrum, lägenheter och rum för seminarier och andra mindre evenemang. Till Study Pointen anställs även en lokal kontaktperson vars huvudsakliga arbetsuppgifter blir att förbereda och koordinera besök, lägga upp skräddarsydda program, hålla i kontakter för vistelsen samt vid behov att vara värd på plats.

Det här blir Karlstads universitets andra Study Point, sedan 2014 finns även en Study Point i Dharamsala, Indien.

För mer information kontakta prorektor Thomas Blom på telefon 070-595 4785. 

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.