2019-06-20 11:39Pressmeddelande

Karlstads universitet och näringslivet i stor forskningssatsning om personlig integritet och optimering av material

Tillsammans med näringslivet har Karlstads universitet beviljats forskningsmedel för två forskningsprojekt, TRUEdig och AMHiPP från KK-stiftelsen. Forskningsprojektet TRUEdig handlar om hur företag som utvecklar digitala tjänster för ökad personlig integritet kan öka användarens trygghet och känsla av egenmakt. Forskningsprojektet AMHIPP ska utveckla olika materials mikrostruktur för maximal stryka och hållbarhet. Det totala ekonomiska värdet av satsningarna uppgår till över 50 miljoner kronor.

- Forskningen inom TRUEdig ska bedrivas tillsammans med datavetenskap vid Karlstads universitet, så det är två framgångsrika miljöer med lång erfarenhet av samverkan med externa partners som gör gemensam sak, säger Per Kristensson, föreståndare för Centrum för Tjänsteforskning, CTF, vid Karlstads universitet.

Partners är bland annat Google, Sandvine och Zynapp där Tomas Olsson är chef för den operativa verksamheten.

- Det är kritiskt framöver att innovation inte fortsätter att ske på bekostnad av den egna integriteten och produktiviteten. Tre av fyra svenskar uttrycker oro för sin integritet online. Det här projektet ger oss en unik möjlighet att djupdyka i hur innovation kan ske med utgångspunkt i den enskilda individens intressen och samtidigt skapa värde för alla parter.

AMHiPP
AMHiPP handlar om att optimera mikrostrukturen hos 3D-printade komponenter för att nå bästa möjliga produktegenskaper. 


- Förbättrade produktegenskaper hos pulvermetallurgiska och additivt tillverkade, det vill säga 3D-utskivna komponenter ökar svensk industris konkurrensförmåga, säger Mikael Grehk, projektledare och universitetslektor i materialteknik. Genom den här tekniken är det möjligt att framställa färdiga produkter direkt från ett metallpulver. Med hjälp av de två processerna kan nya komplexa geometrier tillverkas samtidigt som antal produktionssteg minskar, vilket i sin tur leder till minskad miljöpåverkan, kortare ledtider, bättre produktegenskaper och minskade kostnader.

- Utvecklingen inom additiv tillverkning och pulvermetallurgi är strategiska fokusområden för Uddeholm, säger Anna Medvedeva, forskningschef vid Uddeholms AB. Vi förväntar oss att AMHiPP-projektet kommer att bidra med ökad kunskap inom pulvermaterialets egenskaper och prestanda och ser fram emot att jobba i ett konsortium representerad av Karlstads universitet och industripartner längst hela värdekedjan från materialleverantör till slutanvändaren.

Karlstads universitets industripartners i projektet är förutom Uddeholms AB även SECO Tools AB, Sandvik Powder Solutions AB, GKN Aerospace AB, Gestamp Hardtech AB, Voestalpine Precision Strip AB,Curtiss-Wright Surface Technologies AB och FTB Bredaryd AB.

- Det är roligt och viktigt att två stora satsningar tillsammans med näringslivet har lyckats få finansiering i hård konkurrens. Det visar att våra forskare bedriver forskning av hög kvalitet och med stor nytta för näringslivet. Det ligger helt i linje med universitetets vision och strategi, säger Johan Sterte, rektor för Karlstads universitet.

Forskningsprojekten finansieras av KK-stiftelsen, deltagande företag och Karlstads universitet.

Presskontakter:
Per Kristensson, Karlstads universitet: 070-974 08 60
Mikael Grehk, Karlstads universitet: 054-700 22 80
Tomas Olsson, Zynapp: 073-364 75 59

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.