2019-02-14 08:00Pressmeddelande

Karlstads universitet medverkar i två nya EU-projekt för att riskvärdera kemikalier

null

Karlstads universitet deltar i internationella forskarnätverk för två EU-projekt som blivit beviljade drygt 130 miljoner. Båda projekten handlar om att utveckla bättre metoder för att identifiera kemikalier som kan störa människans hormonsystem.

I de båda beviljade projekten kommer ämnet Folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet att ansvara för humanrelevansen, det vill säga säkerställa att de nya metoderna mäter något som har betydelse för hälsa och utveckling hos människan. 

- Det kan vi göra till följd av den stora databas vi har inom SELMA-studien, säger professor Carl-Gustaf Bornehag, deltagare i EU-projekten och projektledare för SELMA-studien som följer omkring 2000 barn från tidig graviditet över förlossning och upp i skolåldern.

Internationella forskarnätverk
Det ena beviljade projektet, ENDpoiNTs, handlar om metoder för att undersöka kemikalier som kan ge neurokognitiva effekter där forskargruppen totalt erhöll nästan 68 miljoner, ENDpoiNTs koordineras från Karolinska institutet. I ENDpoiNTs ingår fjorton forskargrupper från tolv länder i Europa och USA. 

Det andra projektet, ATHENA, erhöll 66 miljoner och fokuserar på kemikalier som kan påverka människans sköldkörtelfunktion. I detta projekt ingår forskare från sju forskargrupper i Europa och koordineras från Brunel University i London. Karlstads universitets andel i de båda projekten är sammantageten en och en halv miljon svenska kronor.

De båda projekten, som erhölls i hård konkurrens, bygger på ett tidigare EU-projekt, EDC-MixRisk, som nu håller på att avslutas. 

- EDC-MixRisk handlar om att undersöka kemikalieblandningar och hur de påverkar barns hälsa och utveckling, genom att integrera epidemiologiska studier i befolkningen. I det projektet används data från SELMA-studien, med experimentella försök i cell och djurmodeller, allt i syfte att utveckla bättre riskvärderingsverktyg, säger Carl-Gustaf Bornehag. 

De två nya projekten går nu vidare med att utveckla bättre metoder för att identifiera kemikalier som kan störa människans hormonsystem och pågår mellan 2019-2024.

- Vi är glada för att ingå i dessa två mycket kompetenta forskarnätverk och bidra med vår kunskap, säger Carl-Gustaf Bornehag. Vår delaktighet i dessa projekt ökar också möjligheterna för nya ansökningar med inriktning mot bättre riskvärderingssystem.

De forskare som arbetar med projekten från Karlstads universitet är Carl-Gustaf Bornehag och Daniel Ping I-Lin.

Läs mer om projekten här:

https://ki.se/imm/nytt-eu-projekt-endpoints

https://cordis.europa.eu/project/rcn/219094/factsheet/en 

Mediekontakt:

Carl-Gustaf Bornehag, professor, Karlstad universitet
carl-gustaf.bornehag@kau.se, Tel: +46 70 586 6565

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.