2023-09-12 07:11Pressmeddelande

Karlstads universitet med i satsningen på nationellt Cybercampus

Bild på projektgruppen för CybercampusPå bilden från vänster: Shahid Raza (RISE), Simone Fischer-Hübner (Karlstads universitet), Gunnar Karlsson (KTH), Pontus Jonsson (KTH), David Olgart (KTH), Mats Persson (utbildningsminister), Anders Söderholm (rektor KTH), Pål Jonsson (försva...

I budgetpropositionen för 2024 föreslår regeringen att Cybercampus Sverige ska inrättas för att stärka både kompetensförsörjning och forskning inom cybersäkerhet. 

Simone Fischer-Hübner, professor i datavetenskap på Karlstads universitet, sitter i planerings- och projektgruppen för Cybercampus och har en aktiv roll i det nya svenska cybersäkerhetslandskapet. 

–  Det här är väldigt goda nyheter för Karlstads universitet. Eftersom Sverige ligger i topp när det kommer till innovation och digitalisering behöver vi också få en spetskompetens inom cybersäkerhet. Det är viktigt för hela regionen att vi kan visa att det finns mycket bra kompetens i Värmland och att vi får ytterligare stöd för att samarbeta med andra aktörer inom cybersäkerhetsområdet i Sverige.

Vill utbilda fler experter inom cybersäkerhetsområdet
Idén om ett cybercampus har funnits under ett par år och initiativet kom ursprungligen från KTH, forskningsinstitutet RISE och Försvarsmakten. Genom ett Vinnova-finansierat projekt etablerades sedan förra året ett Cybercampus Sverige planeringsprojekt med Karlstads universitet, MSB, Ericsson och Saab som ytterligare cybersäkerhetsaktörer, vilket ledde till ett interrimcenter som sedan byggdes upp.

– Sverige har ett nytt säkerhetspolitiskt läge. Det här handlar om att få fler experter inom cybersäkerhet och bättre forskning, säger utbildningsminister Mats Persson (L) till SVTnyheter.

–  Flera svenska aktörer, däribland myndigheter, företag och akademin, har ett gemensamt ansvar för svenskt cyberförsvar. Dessutom finns det företag i närområdet som söker cybersäkerhetsexperter och det är svårt att rekrytera i nuläget. Så vi tycker det är viktigt att utbilda experter och satsa på mer innovation i samarbete med cybercampus, säger Simone Fischer-Hübner.

I satsningen, som är ett förslag i den kommande budgeten, ska regeringen lägga drygt 100 miljoner kronor de kommande tre åren för att utveckla Cybercampus Sverige som ett nationellt projekt och satsning. Enligt förslaget ska 25 miljoner satsas till uppbyggnaden nästa år och därefter 40 miljoner om året.

Kontakperson:
Simone Fischer-Hübner, simone.fischer-huebner@kau.se, 0761142184


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.