2015-04-16 08:00Pressmeddelande

Karlstads universitet lockar många studenter - ökar för tionde året

null

34 813 personer har sökt till höstens kurser och program vid Karlstads universitet. Det är en ökning med 2,2 procent jämfört med hösten 2014 (34 072). En utbildning som har många sökande är det nya psykologprogrammet som startar till hösten.

- Riket i stort minskar men Karlstads universitet fortsätter vara populärt bland de som vill läsa en högre utbildning. Vi ökar för tionde året i rad, det är ett kvitto på att vi har eftertraktade utbildningar, säger rektor Åsa Bergenheim.

Nya psykologprogrammet populärt
Det nya psykologprogrammet som startar i höst har hela 384 sökande i första hand. Totalt har 2 639 personer sökt programmet.

- De höga söksiffrorna är en bekräftelse på att intresset för psykologi är stort hos studenterna och att programmet är efterlängtat, säger Arto Hiltunen, professor i psykologi och ämnets företrädare.

Behovet av psykologer är stort och förväntas öka de kommande tio åren. Värmland tillhör de regioner där tillgången på legitimerade psykologer är lägst i Sverige. Förutom de nationella kunskapsmålen för utbildningen har psykologprogrammet vid Karlstads universitet en profil mot hälsa, livskvalitet och hållbarhet.

Fler vill bli lärare i de lägre årskurserna
Grundlärarprogrammet med inriktningen förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 har 386 sökande i första hand vilket är bra (292 HT 2014). Kompletterande pedagogisk utbildning är programmet för de som vill komplettera ämnesstudier med en pedagogisk utbildning för att bli behörig ämneslärare i gymnasieskolan och/eller grundskolans årskurs 7-9. Detta program har 137 sökande i första hand (175 HT 2014), programmet som går på halvfart har 68 personer i första hand (82 HT 2014).

Ekonom och sjuksköterska ökar
Det är fortsatt många som vill läsa Civilekonomprogrammet och Sjuksköterskeprogrammet.

Civilekonomprogrammet: 283 förstahandssökande (276 HT 2014)
Sjuksköterskeprogrammet: 407 förstahandssökande (347 HT 2014)
Socionomprogrammet: 283 förstahandssökande (285 HT 2014)
Fastighetsekonomprogrammet: 183 förstahandssökande (188 HT 2014)

38 procent av det totala antalet sökande till Karlstads universitet söker Karlstads universitet i första hand.

- Vi såg även inför vårterminen att en stor andel av dem som söker till Karlstads universitet gör det i första hand, det är en trend som håller i sig, säger rektor Åsa Bergenheim.

Kontakt
Söktrycket generellt, rektor Åsa Bergenheim, telefon 070-258 88 29.
Siffror och fakta, utbildningshandläggare Helena Olsson, telefon 070-872 18 46.
Psykologiprogrammet, professor och ämnesföreträdare Arto Hiltunen, telefon 076-845 80 35.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.