2015-09-29 11:55Pressmeddelande

Karlstads universitet leder forskning om solceller

null

Karlstads universitet har beviljats ett forskningsanslag på drygt 3,5 miljoner kronor för forskning om solceller i kisel. Kisel har visat sig vara det mest framgångsrika materialet för solceller och det täcker omkring 90 procent av världsmarknaden för solceller idag.

- Vi är mycket stolta över att leda det här europeiska forskningsprojektet som vi tror kommer ha stor effekt på solcellsmarknaden i hela världen, säger Markus Rinio, som är projektledare och professor vid Karlstads universitet. Våra partners är Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems, vilket är Europas största forskningsinstitut inom detta område, tre marknadsledande företag i Tyskland och England samt fem partners i Frankrike, Norge och USA inklusive MIT, Massachusetts Institute of Technology.

Användning av solenergi växer snabbt
Antalet installerade solceller i världen ökar med mer än 30 procent per år och därmed är solel en av de snabbast växande affärsområdena idag. Sverige förväntas också använda solceller som en av sina huvudsakliga energikällor i framtiden, eftersom solenergin redan idag är billigare än vindkraften på många ställen.
- Ett syfte med vårt projekt är att öka intresset från svensk industri för solenergi, säger Markus Rinio.

Projektet fokuserar på forskning och utveckling av ny teknik inom tillverkning av solceller som har både hög effekt och lång hållbarhet.
- Vår uppgift vid Karlstads universitet är att leda forskningssamarbetet och använda våra unika laboratoriemöjligheter för att studera sambandet mellan strukturen i materialet och solcellernas verkningsgrad.”

Projektets totala omslutning är på 1,8 miljoner euro inklusive de medverkande parternas medfinansieringar. Projektet pågår under tre år.

För mera information kontakta Markus Rinio, professor i förnybar energi, inriktning solcellsteknik, på tel 054 700 1207 eller markus.rinio@kau.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.