2022-02-10 08:23Pressmeddelande

Karlstads universitet ingår i kompetenscentrum för hållbara energisystem

Markus Rinio, professor i fysikMarkus Rinio, professor i fysik

Solelforskningscentrum Sverige, SOLVE, är Energimyndighetens satsning för att bidra till ett bredare genomslag för solel i Sverige. Karlstads universitet ingår tillsammans med Högskolan Dalarna, Mälardalens universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, RISE och Uppsala universitet.

– Att vi på Karlstads universitet är en del av kompetenscentrum inom solenergi bekräftar att vi har en viktig roll inom solenergiforskning i Sverige och internationellt, säger Markus Rinio, professor i fysik. Att samarbeta med fem akademiska och ungefär 50 partners från industri och offentliga sektor i Sverige är mycket intressant och skaffar nya synergier. Ett antal företag i Värmland kommer att delta aktivt i arbetet inom detta centrum. En viktig partner är Glava Energy Center, som vi har samarbetat med i flera år. Dessutom bidrar Region Värmland med finansiering vilket stärker denna satsning ännu mer. Alla insatser från företag och offentlig sektor tredubblas nu med universitetens egna insatser och budget från Energimyndigheten. Vårt mål är att främja en snabbt växande bransch som ger grunden för ett hållbart energisystem i Sverige.

SOLVE har som övergripande mål att bidra till en hållbar expansion av solceller i Sverige och projektet är indelat i temaområden som inkluderar: ny solcellsteknik, byggnadsintegrering, förbättrade solcellssystem, utnyttjande av land, ekonomi och affärsmodeller för solceller, planering för storskalig expansion av solceller. Centrumet är uppbyggt kring en forskarskola med flera doktorander med olika specialområden. Samarbete, både mellan lärosäten och institut samt företag och offentlig sektor, är centralt för SOLVE’s verksamhet.

Startar forskarskola inom solel

SOLVE kommer att arbeta brett i forskningen för att bidra till att solel ska få ett större genomslag i Sverige. Man kommer även sprida information och utbilda doktorander och studenter för att uppnå en bred och djup kunskap om solcellers teknik och system på olika nivåer.

Under den närmaste tiden kommer man anta ett antal doktorander till forskarskolan tillsammans med kollegorna på Högskolan Dalarna, Uppsala universitet, Mälardalens universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och RISE.

- Väl utbildade forskare spelar en viktig roll i den kommande utvecklingen av innovationer inom solel. Centrumet ska locka flera studenter att utbilda sig inom området och gå vidare till forskarstudier, säger Markus Rinio.

Så ska solel få bredare genomslag

Antalet solcellsinstallationer ökar i hela världen. Sverige har varit sen på bollen men nu tar tekniken fart även här. Det är därför centralt att ställa viktiga forskningsfrågor och arbeta med dem för att främja utvecklingen.

Exempel på forskningsfrågor är vilken typ av land som är lämpliga för solcellsinstallationer. Hur identifierar vi vissa områden och förenklar tillståndsprövningar? Ska värdefull jordbruksmark kunna arrenderas ut för solcellsinstallationer? I så fall, finns det möjlighet att fortsätta använda marken för matproduktion samtidigt? Vilket är nästa stora tekniska genombrott för solcellstekniken?

Kompetenscentrum inom hållbara energisystem

SOLVE är en del av Energimyndighetens satsning på kompetenscentrum under 2022-2026 inom hållbara energisystem. Finansieringen av centrumet delas mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor och uppgår till ca 130 Mkr.

För mer information kontakta Markus Rinio, professor i fysik, tel 054 700 1207 eller markus.rinio@kau.se

 

 Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.


Kontaktpersoner

Carina Olsson
Kommunikatör
Carina Olsson
Kommunikatör Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap