2020-06-25 08:40Pressmeddelande

​Karlstads universitet in på lista över världens främsta unga universitet

null

Det är Times Higher Education, en av världens högst värderade universitetsrankningar som gjort utvärderingen. Karlstads universitet placerar sig i spannet 201-250 bland 414 rankade unga universitet i världen.

-Rankningarna från Times Higher Education har stor betydelse när det gäller att attrahera internationella studenter, forskare och lärare. De ger ökad nationell och internationell synlighet och är viktiga för att kunna ingå strategiska partnerskap med utländska universitet, säger Thomas Blom, prorektor vid Karlstads universitet.

Universitet och högskolor i världen utvärderas utifrån fem kriterier:

  • utbildning 
  • forskning 
  • citeringar 
  • internationalisering 
  • näringslivsfinansiering

- Att komma med i rankningen är i sig en kvalitetsstämpel. Nu, när vi är med på listan siktar vi på högre placering nästa gång, säger Thomas Blom.

I rankningen ingår enbart lärosäten som är under 50 år gamla. Karlstad har 21 år som universitetet, medan de flesta andra lärosätena på listan är mellan 40 och 50 år gamla. Etta placerade sig The Hong Kong University of science and Technology.

Kontakt: Thomas Blom, prorektor, Karlstads universitet, telefon 070-595 47 85

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.