2018-11-26 10:18Pressmeddelande

​ Karlstads universitet i stort internationellt forskningsprojekt om självmord

null

Hur kan behandlingen förbättras för ungdomar som kommer till akutmottagningar med suicidstankar, men inte har överhängande risk för suicid? Forskningsmedel på 55 miljoner kronor har beviljats till projektet där Karlstads universitet ingår.

Under fem år kommer projektgruppen jämföra den nuvarande standardbehandlingen på akutmottagningar med öppenvårdsklinikers psykiatriska behandlingar för att bestämma vilken behandlingsmetod som leder till en lägre risk för återkommande suicidtankar.

Forskare från ämnet folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet har tillsammans med Cincinnati Children's Hospital Medical Center och tre andra sjukhus i USA fått forskningsmedlen från Patient-Centered Outcome Research Institute i USA.

- Vi ska försöka finna evidens för att förbättra riktlinjer för behandlingen av suicidtankar och suicidförsök, säger Daniel Ping-I Lin, docent på folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet. Det ska bli väldigt intressant att arbeta i det här projektet som kommer att påbörjas under 2019.

Kontakt:

Daniel Ping-I Lin, docent i folkhälsovetenskap, telefon: 054-700 15 26
Mejl: daniel.lin@kau.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.