2018-02-22 10:06Pressmeddelande

Karlstads universitet i nytt Nordic Centre of Excellence med fokus på forskning om kvalitet i skolan

null

Karlstads universitet har tillsammans med Universitetet i Oslo, Helsingfors universitet, Åbo Akademi, Akureyri universitet, Háskóla Íslands, Syddansk universitet och University College Lillebælt blivit utsedda av NordForsk till att bilda ett Nordic Centre of Excellence. Satsningen omfattar 25 miljoner norska kronor och är på fem år med start den 1 juli i år. Värdlärosäte är Universitetet i Oslo.

Centret heter Quality in Nordic Teaching (QUINT) och kommer att studera undervisningskvalitet i nordiska klassrum. Det handlar om storskaliga studier av likheter och skillnader i undervisningen mellan de olika ländernas skolsystem och om metodisk och teoretisk utveckling när det gäller sambandet mellan undervisning och elevers lärande. Satsningen omfattar även uppbyggnaden av en digital infrastruktur för att kunna lagra och använda större datamängder av olika format samlade från klassrum i olika länder, särskilt med fokus på videoobservationer.

- De nordiska länderna har mycket gemensamt och det finns både likheter och variationer i utbildningstraditioner. Det nya centret kommer att ge möjlighet till fördjupat samarbete och bygga en plattform för undervisningskvalitet i nordiska klassrum. Vi kommer till exempel att utveckla metoder för att undersöka kvalitet, göra storskaliga observationer av klassrumsundervisning och samarbeta med lärare för att undersöka hur forskningen kan bidra till lärares professionsutveckling, säger Michael Tengberg, docent i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet.

Från Karlstads universitet ingår förutom Michael Tengberg, även Jorryt van Bommel lektor i matematikdidaktik, Marie Tanner lektor i pedagogiskt arbete, Martin Kristiansson, lektor i pedagogik, Michael Walkert adjunkt i pedagogiskt arbete och Christina Olin-Scheller professor i pedagogiskt arbete i projektet. Satsningen kommer även att omfatta en eller två forskarstuderande.

För mer information kontakta:  Michael Tengberg, docent pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet tel: 054-700 18 78 eller 0702-69 81 17, michael.tengberg@kau.se

Läs mer på nordforsk.org https://www.nordforsk.org/en/news/nok-25-million-to-new-nordic-centre-of-excellence-for-research-on-teaching-quality-in-nordic-classrooms

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.