2015-04-09 08:00Pressmeddelande

Karlstads universitet i kampen mot dödsstraff

null

Karlstads universitet har som första svenska lärosäte skrivit på för medlemskap i nätverket Universities Against the Death Penalty Network (UADP). Nätverket som drivs av Universitetet i Oslo samlar lärosäten som moraliskt och intellektuellt ställer sig bakom kampen att avskaffa dödstraff.

- Det känns självklart att medverka i nätverket som är ett verkligt bra initiativ av Universitetet i Oslo. Att som universitet stå upp för denna sak är viktigt. Det handlar om mänskliga rättigheter, säger rektor Åsa Bergenheim.

Nätverket startades 2013 av Universitetet i Oslos rektor Ole Petter Ottersen. Bland annat är alla norska universitet med i samarbetet. Utöver att gemensamt uttala stöd för att avskaffa dödsstraff innebär nätverket att lärosätena deltar i erfarenhetsutbyte om relevant forskning för området och möjliga sätt att arbeta med frågan.

För mer information kontakta rektor Åsa Bergenheim, telefon 070-258 88 29.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.