2023-07-03 12:13Pressmeddelande

Karlstads universitet går in i det europeiska samarbetet Eunice

Logotyp EuniceLogotyp Eunice

EU-kommissionen har beviljat medel för Karlstads universitets medverkan i Europauniversitetet Eunice, ett utbildnings- och forskningssamarbete med nio andra europeiska lärosäten. Eunice ska underlätta student- och personalutbyten, men också skapa förutsättningar för nära samarbete kring forskning och samverkan med omgivande samhälle. Projektet sträcker sig över fyra år och har beviljats 14,4 miljoner euro. Det motsvarar ungefär 170 miljoner svenska kronor och omkring en tiondel av dessa medel landar på Karlstads universitet.

Eunice, European University for Customised Education, innebär att lärosäten i olika europeiska länder samarbetar tvärvetenskapligt i fördjupade strategiska allianser för att ta sig an olika samhällsutmaningar. Det kommer bland annat kunna ge större valfrihet för studenter att skräddarsy sin utbildning med kurser från de olika universiteten, och kan stärka Karlstads universitets konkurrenskraft att locka till sig de bästa forskarna. Samtliga parter i Eunice-samarbetet har det gemensamt att de är medelstora universitet som är starkt engagerade i den region där de är verksamma. De förenas av liknande visioner och strategier samt en god vetenskaplig produktion.

- Vi är glada över beskedet som innebär att studenter och anställda ges möjlighet att studera och arbeta internationellt och dela erfarenheter med övriga Europa, samtidigt som kvaliteten i våra respektive utbildningar stärks, säger Margareta Friman, vikarierande rektor.

Eunice ger möjlighet att:

  • öka rörligheten hos studenter, forskare, lärare och personal vid universitetet.
  • öka interkulturell medvetenhet och kunskap i främmande språk hos både studenter och personal.
  • integrera internationaliseringsarbetet som en naturlig del i universitetets utbildning och forskning.
  • utveckla, komplettera, bidra till universitetets utbildning och forskning med hjälp av erfarenhetsutbyten och nära samarbete med andra lärosäten

Karlstads universitet går in i ett pågående samarbete som lagt en grundläggande struktur för Eunice sedan 2020. Detta samarbete kommer att utvecklas under de kommande fyra åren. Gästföreläsningar och andra typer av kortare utbyten inom olika forskningsfält pågår redan för Karlstads universitets del. Ett urval av universitetets kurser kommer erbjudas till alla studenter inom Eunice, främst online, under våren 2024.

Fakta

Eunice, European University for Customised Education, innebär att lärosäten i olika europeiska länder samarbetar tvärvetenskapligt i fördjupade strategiska allianser för att ta sig an olika samhällsutmaningar. Eunice-samarbetet koordineras av Poznan University of Technology i Polen. Övriga lärosäten som ingår i samarbetet är Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg (Tyskland), University of Cantabria (Spanien), University of Catania (Italien), University of Mons (Belgien), Université Polytechnique Hauts-de-France (Frankrike) och University of Vaasa (Finland), University of the Peloponnesse (Grekland) och Politécnico de Viseu (Portugal). 

Kontakt:
Patrik Larsson, prorektor vid Karlstads universitet, tel 054-700 15 53 eller 070-589 78 97. E-post: patrik.larsson@kau.se

 


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

Christina Knowles
Kommunikationschef
Christina Knowles