2017-03-08 09:16Pressmeddelande

Karlstads universitet får rätt att utfärda juristexamen

Nu har Universitetskanslersämbetet beslutat att ge Karlstads universitet rätt att utfärda juristexamen. Det nya juristprogrammet startar hösten 2017.

I slutet av förra året meddelade Universitetskanslersämbetet att Karlstads universitet kunde få rätt att utfärda juristexamen under förutsättning att lärosätet förstärkte med ytterligare två forskarutbildade lärare. Nu har dessa anställts och därmed är kraven uppfyllda för examensrätten. Juristprogrammet på Handelshögskolan vid Karlstads universitet blir det sjunde fullständiga juristprogrammet i Sverige.

– Mycket roligt! Ett juristprogram är efterlängtat av såväl studenter som arbetsgivare regionalt och nationellt, säger Åsa Bergenheim, rektor för Karlstads universitet.

Juristprogrammet omfattar 270 högskolepoäng och leder till juristexamen. Det är en yrkesexamen, som ger formell behörighet till vissa juridiska yrken, exempelvis kronofogde, domare, advokat och åklagare. Utbildningen kommer att innehålla dels den grundläggande utbildning och träning i rättsvetenskaplig metod som kännetecknar en juridisk yrkesexamen, dels en arbetsmarknadsinriktad profilering.

- Studenterna kommer att kunna profilera sin utbildning och välja mellan inriktningarna affärsjuridik, humanjuridik, praktisk process samt skatterätt. Det gör att programmet möter behov i samhället samtidigt som det svarar mot studenternas intressen. Det som också blir kännetecknande för utbildningen här i Karlstad, är en praktikperiod på fem veckor. Möjligheten till praktik ger studenterna en insikt i det praktiska arbetet med juridik och ett bra kontaktnät, säger Marie Karlsson Tuula, professor i civilrätt på Handelshögskolan vid Karlstads universitet och en av de ansvariga för utbildningen.

Ämnet juridik vid Karlstads universitet har utvecklats sedan 1968, då de första kurserna i handelsrätt gavs vid dåvarande högskolefilialen. Från 1996 och framåt har det varit möjligt att studera rättsvetenskap upp till kandidatnivå och 2006 erhöll ämnet rätt att utfärda filosofie magisterexamen. 2009 bildades Handelshögskolan vid Karlstads universitet med rättsvetenskap som en del och redan året därpå startade det rättsvetenskapliga programmet. Forskarutbildning i juridik inrättades vid Karlstads universitet 2015.

För mer information kontakta:

Åsa Bergenheim, rektor, Karlstads universitet, tel 070- 258 88 29

Marie Karlsson Tuula, professor i civilrätt, Handelshögskolan vid Karlstads universitet, tel 073-546 41 81

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.