2021-04-23 09:17Pressmeddelande

Karlstads universitet får rätt att utfärda grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem

Porträtt av Jessica ErikssonJessica Eriksson, dekan för lärarutbildningsnämnden Foto: Maria Obed

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, ger Karlstads universitet tillstånd att få utfärda grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem.

Under våren 2020 ansökte Karlstads universitet om tillstånd att utfärda grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem. Efter en lyckad komplettering gällande bedömningsgrunderna styrdokument och säkring av examensmål är det nu grönt ljus från UKÄ.

– Ett mycket glädjande besked. Det är många som har arbetat hårt med att ta fram ansökan. Utbildningen betyder mycket för lärosätet och för regionen. I dagsläget är det stor brist på behöriga lärare med inriktning fritidshem och det finns även stort intresse för utbildningen från studenter, säger Jessica Eriksson, dekan för lärarutbildningsnämnden.

Inledningsvis inrättas 30 utbildningsplatser och utbildningen planeras att starta hösten 2022.

– Det känns fantastiskt att vi genom examensrätten får möjlighet att stärka denna unika utbildningsarena, som är en viktig del av barndomen för 85 procent av landets yngre skolbarn, säger Maria Hjalmarsson, professor i pedagogiskt arbete.

Karlstads universitet bedriver idag grundlärarutbildning inom inriktningarna mot arbete i förskoleklass och årskurs 1 – 3 respektive arbete i årskurs 4 – 6. Båda dessa inriktningar har granskats av UKÄ och håller hög kvalitet.

Mer information
Läs mer om UKÄ:s granskning av högre utbildning.

Här hittar du resultat från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Kontakter:
Jessica Eriksson, dekan för lärarutbildningsnämnden, 070 770 5159
Maria Hjalmarsson, professor i pedagogiskt arbete, 073 834 39 44


Om Karlstads universitet

Välkommen till Karlstads universitet! Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.


Kontaktpersoner

Maria Nilsson
Kommunikatör lärarutbildningen
Maria Nilsson