2019-12-19 10:02Pressmeddelande

Karlstads universitet får närmare 18 miljoner till forskning med näringslivet

null

CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, får cirka 18 miljoner från KK-stiftelsen till ett nytt forskningsprojekt i samverkan med näringslivet. I projektet ska forskarna titta närmare på hur digitalisering påverkar kunder och företag med fokus på upplevelser och utveckling av tjänster.

- Vi är mycket glada och tacksamma för att KK-stiftelsen har gett oss möjlighet att fördjupa vår forskning kring digitalisering, kundupplevelser och tjänstefiering. Det kommer att ge CTF förutsättningar att prioritera dessa viktiga frågor – frågor som är viktiga för företag och samhälle, säger Lars Witell projektledare och professor i företagsekonomi vid CTF.

Syftet med projektet är att skapa en ökad förståelse för hur digitalisering påverkar tjänstefiering hos företag och kundens upplevelser med fokus på interaktionen mellan företag och kunder.

Begreppet tjänstefiering används för att beskriva processen när ett företag går från ett produktfokus till att fokusera och utöka sitt utbud av tjänster, allt för att skapa värde för eller tillsammans med kunden.

- Vi ser att företag gör stora investeringar i digitalisering och tjänstefiering, men att det inte alltid ger mer nöjda kunder eller högre lönsamhet. Målet med projektet är att förstå orsakerna till detta och hjälpa företag att lösa dessa paradoxer i deras verksamheter, säger Lars Witell.

Samverkan med näringslivet
Forskningen kommer att genomföras i nära samverkan med följande företag: Ikea, Volvo Technology, Miller Graphics, Valmet, Tobii Pro, Kongsberg Maritime Sweden, Löfbergs Lila, QBIM, Maxi Ica Stormarknad och Thingssquare.

- När vi diskuterat forskningsfrågorna och planerat projektet tillsammans med våra partners har vi upplevt ett mycket stort intresse och engagemang – digitalisering är något som påverkar alla verksamheter och får konsekvenser för både anställda och kunder, avslutar Lars Witell.

Projektet ”DISCERN – digitala tjänster och kundupplevelser” pågår under en treårsperiod och till en totalkostnad på närmare 35 miljoner varav närmare 18 miljoner finansieras från KK-stiftelsen. Projektet är en fortsättning på forskningsprofilen ”Service innovation for sustainable business” som bedrevs 2011-2019 i samverkan med näringslivet.

Kontakt
För mer information, kontakta: Lars Witell, CTF, 073 620 95 16, lars.witell@kau.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.