2019-02-07 09:55Pressmeddelande

Karlstads universitet får avslag på examenstillstånd för specialpedagog och speciallärare med inriktning mot språk, skriv och läs

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, ger inte Karlstads universitet rätt att examinera specialpedagoger eller speciallärare med inriktning mot språk, skriv och läs. Nuvarande examensrätt för speciallärarutbildning med annan inriktning samt kurser i specialpedagogik berörs inte av beslutet.

UKÄ:s motivering är att universitetet inte uppfyller alla de krav som ställs för att utfärda de båda yrkesexamina,bland annat vad gäller balansen mellan kvalitativ och kvantitativ metod i utbildningarna.

- Det är ett tråkigt besked, särskilt med tanke på att behovet av specialpedagoger och speciallärare med den här inriktningen är så stort. Vi kommer givetvis att noggrant arbeta vidare utifrån UKÄ:s synpunkter för att se hur vi kan utveckla verksamheten ytterligare.Vi ger redan idag en speciallärarutbildning med inriktning mot särskilt stöd till elever med svårigheter, primärt inom särskolan, samt kurser inom specialpedagogik, säger Johan Sterte.

Speciallärarprogrammet är en påbyggnadsutbildning för yrkesverksamma lärare. Karlstads universitet har tidigare gett utbildningen speciallärare med inriktning mot språk, skriv och läs, men fick kritik från UKÄ för ett par år sedan. Universitetet valde då att satsa på en kvalitetsutveckling och sökte examenstillstånd på nytt, som nu har fått avslag. Universitetet ger idag utbildningen speciallärare med inriktning mot särskilt stöd till elever med svårigheter, primärt inom särskolan. Denna examensrätt har inte ifrågasatts.

Även utbildning till specialpedagog är en påbyggnadsutbildning för yrkesverksamma lärare. Programmet ges inte vid Karlstads universitet, som däremot ger kurser i ämnet.

För mer information kontakta: Johan Sterte, rektor vid Karlstads universitet, tel: 054-700 2001 eller 070-538 3536, e-post: johan.sterte@kau.se.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.