2020-05-13 08:01Pressmeddelande

Karlstads universitet får 27 miljoner för att stärka företagens innovationskraft

Karlstads universitet får 27 miljoner av KK-stiftelsen för att utveckla företagens kompetens inom bland annat tjänsteutveckling och innovation. Syftet med satsningen är ytterst att stärka Sveriges konkurrenskraft.

CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet har i mer än 30 år bedrivit forskning och utbildning med fokus på tjänster och värdeskapande. 2018 fick CTF tre miljoner kronor från KK-stiftelsen för att tillsammans med näringslivet utveckla kurser för yrkesverksamma på avancerad nivå i projektet Improving value creation through service education, ISE. Nu har KK-stiftelsen beslutat om att stötta projektet med ytterligare 27 miljoner för att vidareutveckla och genomföra kurser i större skala i samverkan med näringslivet.

– Omvärlden förändras i en allt högre takt och det innebär att företag behöver ha förmåga att snabbt ställa om. Här är den forskning och utbildning som Karlstads universitet bedriver värdefull för att stärka Sveriges konkurrenskraft, säger Eva Schelin, vd på KK-stiftelsen.

Kursernas innehåll omfattar flera områden bland annat tjänsteutveckling och innovation, något som ökat ytterligare i betydelse i samband med konsekvenserna av Covid-19.

– Vi ser många företag i olika branscher som snabbt måste anpassa sig till nya förutsättningar, till exempel restauranger som börjar leverera matlådor direkt till dörren och eventföretag som flyttar konserter till nätet samt hur industriföretag ställer om sin produktion. Det är detta som många av våra kurser handlar om — hur företag kan ställa om affärsmodeller och skapa nya typer av konkurrenskraftiga tjänster samt hur detta kan göras på kort tid, säger projektledaren för ISE Carolina Camén, universitetslektor på Handelshögskolan och forskare vid CTF på Karlstads universitet.

Finansieringen sker inom ramen för KK-stiftelsens program Expertkompetens som syftar till att utveckla kurser och utbildningar genom att matcha kompetens- och utvecklingsbehov i näringslivet med den kunskap och kompetens som finns i starka akademiska miljöer.

– Eftersom kurserna utvecklas för yrkesverksamma i samproduktion med företag får lärosätet en god inblick i näringslivets kunskaps- och kompetensbehov vilket bidrar till dess utveckling inom både forskning och utbildning, säger Olle Vogel ansvarig för programmet Expertkompetens på KK-stiftelsen.

Satsningen innebär att Karlstads universitet ytterligare stärker sin ledande position inom tjänsteforskningen men också utbildning för yrkesverksamma i nära samarbete med näringslivet.

– Vi är mycket glada över stödet från KK-stiftelsen. Det visar att våra forskare, i detta fall på CTF, bedriver forskning av hög klass som är relevant för näringsliv och offentlig förvaltning. Expertkompetensprogrammet ger oss goda förutsättningar för att ytterligare knyta ihop och stärka vår forskning och utbildning i kompletta miljöer, vilket ligger helt i linje med universitetets strategiska mål, säger Johan Sterte, rektor vid Karlstads universitet.

De första kurserna planeras att äga rum redan under hösten medan merparten av kurserna kommer att ges med start 2021.

För mer information och intervjuer kontakta

Eva Schelin, vd för KK-stiftelsen, 070-167 38 08
Olle Vogel, programansvarig KK-stiftelsen, 073-712 81 52
Johan Sterte, rektor, Karlstads universitet, 070-538 35 36
Carolina Camén, projektledare ISE, Karlstads universitet, 054-700 15 59 

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.