2022-01-14 13:53Pressmeddelande

Karlstads universitet erbjuder fler kurser för yrkesverksamma inom tjänsteområdet

Webbinarium

Nu utökar CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, sitt utbud av flexibla kurser för yrkesverksamma inom tjänsteområdet. Kurser inom digitalisering, kundresor och idéhantering är nu öppna för anmälan. Två ges för första gången. Kurserna startar i slutet av januari och anmälan är öppen till och med den 18 januari.

Linda Bergkvist, lektor i informatik och forskare, leder den nya kursen ”Digitalisering och digital transformation i organisationer” som sätter fokus på området och hur du kan arbeta systematisk med digitalisering och den förändringsprocess som digitalisering innebär.

- Vi utgår från ett organisationsperspektiv med fokus på hur digitalisering kan användas, hanteras och ledas för att ge en förbättrad effektivitet och innovation inom organisationer, säger Linda Bergkvist som forskar inom området bland annat i samverkan med Region Värmland och Compare.

Sture Nöjd, leg. psykolog och doktorand i psykologi, leder kursen ”Kundresan: vägen till ett kunddrivet värdeskapande” som också ges för första gången. Kursen sätter fokus på vad en kundresa är och hur det kan vara ett verktyg för att utveckla verksamheter och skapa bättre värde för kunder.

- Konkurrenssituationen är tuff för många tjänsteföretag, vilket vi ser inte minst inom handeln och restaurangbranschen och som en följ av pandemin. Därför är det extra viktigt att kunna utveckla tjänster som skapar värde för kunder och som kunderna faktiskt vill ha och i slutändan köper. Här kan kundresan vara ett effektivt verktyg.

Kursen "Idéhantering för yrkesverksamma" ges för andra gången och vänder sig till yrkesverksamma som vill lära sig mer om idéhantering och få mer kunskap och verktyg till innovationsarbete inom olika typer av verksamheter.

- Idéhantering är en viktig del i innovationsprocessen och vid utveckling av tjänster och verksamheter. I den här kursen får du lära dig mer om hur du kan ta fram, skapa, vidareutveckla och utvärdera – alltså hitta nya idéer för innovationer, säger kursledare Alexandre Sukhov, lektor och forskare i företagsekonomi.

Flexibla kurser för yrkesverksamma
Kurserna ger fem högskolepoäng och genomförs på deltid under cirka 10 - 12 veckor så att arbete och studier kan kombineras. Undervisningen sker via Zoom-träffar och förinspelade föreläsningar där deltagarna får ta del av teoretisk och praktisk kunskap. De får analysera och diskutera centrala begrepp, modeller, praktikfall samt egna erfarenheter och utmaningar kopplat till sina verksamheter och arbetsområden. Samtliga kurser är kostnadsfria. Anmälan görs senast 18 januari på kurssidorna.

Digitalisering och digital transformation i organisationer
Kundresan: vägen till en kunddrivet värdeskapande
Idéhantering för yrkesverksamma

För mer information: Pernille K Andersson, projektledare och lektor i psykologi, 073-500 5173, pernille.k.andersson@kau.se

Kurserna baseras på CTF:s forskning och drivs inom "ISE" där CTF i samverkan med företag och organisationer utvecklar och erbjuder skräddarsydda, flexibla kurser för yrkesverksamma. ISE står för "Improving value creation through service education" och är ett Expertkompetensprogram med stöd av KK-stiftelsen som syftar till att stärka Sveriges konkurrenskraft genom att stödja kompetensutveckling och vidareutbildning av yrkesverksamma. Läs mer om ISE på kau.se/ise.Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.


Kontaktpersoner

Kommunikatör
Linda Fridberg
Kommunikatör för Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap