2018-03-26 13:48Pressmeddelande

Karlstads universitet deltar i kraftsamling för att fler ska välja lärarutbildning

null

Sverige har en akut lärarbrist. Enligt Skolverkets senaste prognos behöver Sverige examinera 15 100 lärare varje år fram till 2031 för att matcha rekryteringsbehovet. Det är nästan dubbelt så många som examineras idag. Nu går 14 lärosäten samman i satsningen ”jag är lärare” för att öka antalet sökande till lärarutbildningen och förändra synen på yrket.

Satsningen är den första gemensamma rekryteringskampanjen till lärarutbildningen där fjorton universitet och högskolor från olika delar av landet deltar.

- De positiva sidorna av läraryrket måste synliggöras och uppmärksammas, och det visar den här nationella kampanjen som jag hoppas kommer att följas av fler initiativ, säger Jessica Eriksson, dekan för Lärarutbildningnämnden vid Karlstads universitet. Möjligheten att bidra till barns och ungdomars lärande och att få dem att växa i kunskap och självförtroende är något som vi ska värna om.

Den gemensamma kampanjen lyfter fram de egenskaper som krävs för att bli lärare, för att fler ska identifiera sig med yrkesrollen. Målet är att nå de människor som vanligtvis inte söker sig till lärarutbildningen och att få fler att överväga att bli lärare.

– Läraryrket är både utvecklande och roligt, och som lärare är man med och bygger framtidens samhälle. Vägen till läraryrket är förstås olika för olika personer, och den här kampanjen riktar sig främst till de som kanske inte har tänkt sig en lärarutbildning och en framtid som lärare. Det är viktigt att fler utbildar sig till lärare och genom kampanjen hoppas vi att nå ut till en målgrupp som annars inte hade valt läraryrket, säger Jessica Eriksson.

Om ”jag är lärare”

Kampanjen ”jag är lärare” är en nationell satsning för att få fler att välja att utbilda sig till lärare. Den visar de personliga egenskaper som lärare har. Utvalda ambassadörer för kampanjen är Adam Tensta, Melika Zakariae och Klara Svensson. Dessa tre personer delar många egenskaper med en lärare och är inspirationskällor för många.

Läs mer på jagärlärare.se

Lärosäten som deltar

 • Högskolan Dalarna
 • Högskolan i Borås
 • Högskolan i Gävle
 • Högskolan i Halmstad
 • Högskolan Kristianstad
 • Högskolan Väst
 • Karlstads universitet
 • Linköpings universitet
 • Linnéuniversitetet
 • Malmö universitet
 • Mälardalens högskola
 • Södertörns högskola
 • Uppsala universitet
 • Örebro universitet

För mer information

Jessica Eriksson, dekan för Lärarutbildningsnämnden, jessica.eriksson@kau.se eller 070-770 51 59.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.