2024-06-04 07:38Pressmeddelande

Karlstads universitet bjuder in stor internationell matematikkonferens

Adrian Muntean vid en whiteboard med matematiska formlerAdrian Muntean ser fram emot att välkomna matematiker från 40 länder till Equadiff 2024.

Efter ett års planering börjar matematikkonferensen Equadiff 2024 närma sig där närmare 500 matematiker från 40 länder väntas besöka Karlstad och universitetet, 10-14 juni. Med deltagare från bland annat Japan, USA, Indien, Brasilien och Nya Zealand och med runt 200 programpunkter är konferensen stor. 

Adrian Muntean är matematikprofessorn som har styrt planeringen och vill att matematiker från olika länder ska få möjlighet att träffas, utbyta kunskap och inspireras av varandras forskning:

– Det här är en fantastisk möjlighet att skapa mer uppmärksamhet kring vad matematik betyder för vårt snabbt föränderliga samhälle. Dessutom är det ett bra tillfälle att för första gången ta hit en så stor matematikkonferensen till Norden! Många av forskarna är ledande inom sina områden och kommer att presentera vad som händer inom deras område just nu och diskutera vart morgondagens matematik är på väg. 

Det matematiska språket - en viktig grund 
Temat är området differentialekvation, något som många inte känner till så vad betyder det för matematiken och varför är området viktigt?

– Allt ingenjörsarbete fungerar på grund av matematiska principer, vi behöver tekniken och fysiken i samhället men från början kommer allt ner till det matematiska språket. Sedan kan vi applicera det på klimat och allt möjligt men matematik är grunden. Differentialekvation som är temat för konferensen kan till exempel appliceras på uträkningar inom dynamiska system, analys av mönster, hur vätskor flyter och klimatuträkningar, säger Adrian Muntean.

Konferensen är en av de största inom matematik i Europa och har tidigare arrangerats i Tyskland, Frankrike och Belgien. Många deltagare kommer från Östeuropa något som Adrian Muntean tycker är särskilt positivt eftersom de brukar ha sin egen Equadiffkonferens vart fjärde år. 

– Det är bra med blandade talare och lite speciellt att vi har så många intresserade från Östeuropa. Det är också värdefullt med många yngre deltagare, så att de kan få vidare inspiration till sin forskning. Jag hoppas att alla kommer lämna Karlstad med en positiv bild av Sverige, Karlstad och universitetet, avslutar Adrian Muntean.

Kontakt:
Adrian Muntean
Telefon: 054-700 20 34
E-post: adrian.muntean@kau.se

 


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 17 300 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

kommunikatör
Weronika Ingman