2017-04-21 09:02Pressmeddelande

​Karlstads universitet bidrar till utveckling av smarta elnät i Afrika

null

I Afrika är energiförsörjning en viktig hållbarhets- och utvecklingsfråga. Speciellt viktigt är det att möjliggöra utvecklingen av grön energi och ta tillvara naturliga resurser som till exempel sol och vind. För att kunna göra det är utvecklingen av smarta elnät en viktig faktor. Det är en av grunderna till att datavetenskap vid Karlstads universitet deltar i projektet DAMOC, Development of a HArmonized MOdular Curriculum for the Smart Grid.

DAMOC syftar till att utveckla masterutbildningar för universitet i Sydafrika och Tanzania med fokus på smarta elnät. I Sydafrika har arbetet med att utveckla smarta elnät redan påbörjats vilket också förväntas spridas till andra delar av Afrika. I Tanzania, till exempel, är det ett utpekat mål att tillhandahålla tillförlitlig el till ett rimligt pris för att skapa tillväxt och bekämpa fattigdom.

Datavetenskap tillsammans med Technische Universität Dresden bidrar med expertkunskap och utveckling av kurser och kursmaterial om informationssäkerhet och personlig integritet kopplat till smarta elnät.

- När man utvecklar smarta elnät så krävs att man sammanför olika typer av kunskaper som till exempel elförsörjning, informationssystem och ekonomi, berättar Hans Hedbom, universitetsadjunkt inom datavetenskap vid Karlstads universitet. Man måste också ta hänsyn till nya säkerhetsrisker så som personlig integritet och hantering av känslig data vilket är ett av våra expertområden.

Smarta elnät är en benämning på elnät med intelligent styrning. Det innebär att man har olika typer av system kopplat till ett elnät, vilka möjliggör bättre planering, mätning och styrning av elförbrukning och elförsörjning samt att koppla på nya, mer miljövänliga och hållbara energikällor.

- Med hjälp av smarta elnät går det bland annat att i realtid mäta hur mycket el som förbrukas vid olika aktiviteter i ett hushåll, till exempel hur mycket el som går åt medan någon blåser håret eller ser på tv, berättar Simone Fischer Hübner, professor i datavetenskap vid Karlstads universitet. I de här systemen bildas och lagras mycket personlig och känslig information vilket kan vara ett säkerhetshot om den hamnar i fel händer.

Projektet DAMOC hade kickoff i slutet av mars 2017, det är finansierat av Erasmus+ och pågår till oktober 2019. Under projektettiden är syftet att ta fram och testköra ett antal kurser till ett masterprogram, bygga upp två laboratorier, utveckla ett antal onlinekurser samt etablera och stärka nätverket mellan de deltagande parterna i projektet.

Partners i projektet är Cape Peninsula University of Technology, Karlstads universitet, Stellenbosch University, Technische Universität Dresden (projektkordinator), The Nelson Mandela African Institution of Science and Technology, Università degli Studi Guglielmo Marconi, University of Dar es Salaam, University of Pretoria. 

För mer information kontakta Simone Fischer Hübner på telefon 070-297 13 38 eller via mejl simone.fischer-huebner@kau.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.