2015-11-05 08:00Pressmeddelande

Karlstads universitet arrangerar matematikkonferens med 2000 deltagare

null

I januari arrangerar Karlstads universitet den nationella konferensen Matematikbiennalen med över 2000 deltagare. Konferensen som är en av de största som någonsin har arrangerats i Karlstad riktar sig till lärare, skolledare, lärarutbildare, forskare och andra matematikintresserade från hela Sverige.

Under två intensiva dagar på Matematikbiennalen den 28 – 29 januari, träffas likasinnade och får en totalupplevelse av svensk skolmatematik. Konferensen är en viktig mötesplats och ett unikt tillfälle för lärare att utbyta erfarenheter på. Deltagarna möter entusiaster och ansvariga på alla nivåer inom svensk skola, får ta del av utvecklingsarbete och forskning genom föredrag, workshops, samt i idé-, informations- och läromedelsutställningar.

– Det känns mycket hedersamt att Karlstads universitet har fått möjligheten att arrangera Matematikbiennalen. Vår ambition är att förvalta den här fina mötesplatsen men också att bidra med något nytt, säger Anders Hedin, proprefekt på Karlstads universitet och projektledare för Matematikbiennalen 2016 och 2018.

Fem internationellt erkända föreläsare
Matematikbiennalen är en återkommande konferens som genomförs vartannat år i Sverige på olika platser, temat under dagarna är Matematik- en förunderlig resa. Deltagarna har möjlighet att välja bland 200 olika programpunkter och fem av föreläsarna är internationellt erkända forskare från Australien, Danmark, England, Holland och Sydafrika.

– Vi är väldigt glada över att få hit internationellt erkända matematikdidaktiker till Matematikbiennalen, det är mycket värdefullt för våra deltagare, säger Anders Hedin.

Karlstads universitet kommer att arrangera konferensen år 2016 och 2018 och att det är en uppskattad konferens märks.

– Anmälan till Matematikbiennalen som öppnade i oktober har redan nu 772 anmälda deltagare, avslutar Anders Hedin.

För mer information kontakta:
Anders Hedin, proprefekt på Karlstads universitet och projektledare för Matematikbiennalen 2016 och 2018, 054 700 2125 eller a.hedin@kau.se.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.