2023-04-03 05:40Pressmeddelande

Karlstads seniorer vill röra på sig - rapport visar positiva resultat

Äldre som tränar i en träningslokal

En nyligen publicerad rapport från Centrum för forskning om samhällsrisker, CSR, har kartlagt den fysiska aktiviteten och hälsostatusen hos seniorer i Karlstad kommun. Rapporten visar överlag positiva resultat, där en hög andel seniorer är fysiskt aktiva, men också potential för framtida förändringar för dem som har lägre aktivitetsnivå och hälsostatus.

- Det har tidigare saknats kunskap om hur fysiskt aktiva personer i denna målgrupp är och vad som kan få dem att bli mer fysiskt aktiva, så denna kartläggning har varit viktig för att vi ska kunna ta nästa steg och få fler äldre att bli fysiskt aktiva på en nivå som kan främja deras hälsa på både kort och lång sikt, säger Stefan Wagnsson, docent i idrottsvetenskap.

Forskarna Stefan Wagnsson och Johanna Gustavsson, lektor i risk- och miljöstudier, har på uppdrag av Nätverket Sund senior studerat äldre personers förutsättningar för fysisk aktivitet. Deltagarna i studien var personer över 65 år, boende i Karlstads kommunala bostadsbolags trygghetslägenheter.

Kunskap för att främja hälsan

En viktig del av rapporten var att undersöka vad som kan möjliggöra eller hindra seniorer från att vara fysiskt aktiva. Resultaten visar också att fler seniorer vill vara fysiskt aktiva om de har lättillgängliga aktiviteter och stöttning av kompetenta personer. Studiens resultat, som nu sammanställts i en rapport, är en viktig utgångspunkt för det fortsatta arbetet med att främja goda hälsovanor för målgruppen.

- Speciellt uppmuntrande är att en stor andel tillhörande gruppen otillräckligt fysiskt aktiva uttrycker att de vill vara mer fysiskt aktiva, vilket visar att det finns en stor potential att kunna genomföra ett förändringsarbete som ger resultat på sikt, säger Stefan Wagnsson och Johanna Gustavsson.

Kontakt
Johanna Gustavsson, lektor i risk- och miljö.
Tel: 076-114 81 44


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

Åsa Bongnell-Höjer
Kommunikatör
Åsa Bongnell-Höjer