2017-10-02 08:08Pressmeddelande

Karlstadprofessor först i Europa att tilldelas ordförandeposten för AMA Academic Council

null

Anders Gustafsson, professor i företagsekonomi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, är först i Europa att tilldelas det prestigefyllda uppdraget som ordförande för det internationella akademiska rådet AMA Academic Council.

Rådet leder och utvecklar arbetet inom AMA:s akademiska nätverk. AMA, American Marketing Association är den främsta och mest inflytelserika organisationen inom marknadsföring som forskningsdisciplin. Bland annat producerar de två av de främsta vetenskapliga tidskrifterna inom fältet, Journal of Marketing och Journal of Marketing Research.

– Det känns fantastiskt roligt och hedrande. Uppdraget är uppdelat på fyra år och fyra olika positioner, allt för att säkra kunskapsöverföring. Första året innehas rollen President Elect-Designate - där jag befinner mig nu. Nästa år blir jag President-Elect, år 2020 President och sista året Immediate Past President, säger Anders Gustafsson.

Anders Gustafsson är en av tolv styrelsemedlemmar och kommer att vara involverad i och leda frågor och beslut kring rådets utbildningssatsningar och nätverksaktiviteter. Utöver det kommer han bland annat att ansvara för konferenserna Winter AMA 2019 och Summer AMA 2020 samt Sheth Doctorial Consortium som hålls under 2020. Han kommer också att arbeta med olika intressegrupper, till exempel SERVSIG som fokuserar på tjänsteforskning.  

– Det här är en position som kommer generera många nya nätverk och relationer på global nivå samtidigt som det innebär en enorm utmaning för mig som person, säger Anders Gustafsson.

Anders Gustafsson är professor i företagsekonomi vid CTF och Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Han forskar bland annat om kundupplevelser, tjänsteinnovation och tjänsteutveckling. Hans artiklar har publicerats i de främsta tidskrifterna inom marknadsföring och han är en av författarna bakom boken "Tjänsteinnovation" (2014). Han är redaktör för Journal of Business Research, en av de högst rankade journalerna inom marketing och management.

Läs mer om AMA Academic Concil.

För mer information kontakta: Anders Gustafsson, CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, anders.gustafsson@kau.se, 070-5906667.


Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.