2015-03-06 08:00Pressmeddelande

Karlstadforskare i UR:s styrelse

null

Liselotte Englund, universitetslektor vid Karlstads universitet, presenterades idag som kommande ledamot i styrelsen för Sveriges Utbildningsradio AB.

Idag presenterade Förvaltningsstiftelsen för Utbildningsradion, UR, nya ledamöter till bolagets styrelse. Liselotte Englund, prefekt på Institutionen för miljö och livsvetenskaper vid Karlstads universitet, är ett av de nya namnen i styrelsen. Ledamöterna utses enbart på professionella meriter och Liselotte Englund har, vid sidan av mångårig akademisk verksamhet, en bakgrund både som journalist på Sveriges Radio och som populärvetenskaplig redaktör vid Vetenskapsrådet. Hon disputerade i journalistik vid Göteborgs universitet 2008.

- Det känns som ett mycket stimulerande och utmanande uppdrag, i en tid av stora förändringar inom medievärlden, säger Liselotte Englund.

Utnämnandet sker vid bolagets årsstämma den 13 april 2015. Ledamöterna väljs för ett år framåt.

För mer information, kontakta Liselotte Englund, telefon 072-510 30 22.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.