2015-02-05 08:00Pressmeddelande

Karlstadforskare får hedersamt uppdrag i Vetenskapsrådet

null

Henrik Örnebring, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet, har valts in i Vetenskapsrådets beredningsgrupp inom Humaniora och samhällsvetenskap. Uppdraget är på fyra år.

Henrik Örnebring är professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet och föreståndare för ett nybildat centra för forskning om nyheter och opinionsbildning i den digitala eran. Innan han blev professor vid Karlstads universitet 2013, arbetade han med heltidsforskning vid University of Oxford, först på Reuters Institute for the Study of Journalism och sedan vid European Studies Centre. Han är invald som ledamot i Vetenskapsrådets beredningsgrupp inom humaniora och samhällsvetenskap, områdena statsvetenskap, freds- och konfliktforskning, medie- och kommunikationsvetenskap.

- Det är ett både hedrande och mycket intressant uppdrag. Arbetet består ju i att läsa och bedöma andras ansökningar, vilket betyder att man så att säga är i direktkontakt med forskningsfronten. Det kommer bli mycket spännande att få en bredare inblick i vad svenska forskare i de här ämnena tycker är viktiga och angelägna frågor just nu, säger Henrik Örnebring.

Vetenskapsrådet är en myndighet under Utbildningsdepartementet och en av Sveriges största forskningsfinansiärer. Under 2013 utbetalades 5,7 miljarder kronor i stöd till i huvudsak grundläggande forskning inom samtliga vetenskapsområden. Varje år bedömer och prioriterar rådets beredningsgrupper cirka 6 000 ansökningar efter deras vetenskapliga kvalitet och de sökandes kompetens. Beredningsgrupperna består av cirka 500 aktiva forskare, svenska och utländska, med expertis inom olika områden.

För mer information kontakta: Henrik Örnebring, professor i medie-och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet, tfn 054-700 16 42 eller 076-336 27 16, e-post: henrik.ornebring@kau.se.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.