2020-09-28 08:20Pressmeddelande

Karin Wahl-Jörgensen nästa Ander Visiting Professor vid Karlstads universitet

null

Med installationsföreläsningen ”Community journalism in the coronavirus pandemic: The importance of places and platforms in covering local news” inleder Karin Wahl-Jörgensen sin tid som Ander Visiting Professor of Geomedia studies vid Karlstads universitet.

Karin Wahl-Jörgensen är professor på Cardiff School of Journalism, Media and Cultural Studies, och hennes föreläsning bygger på djupintervjuer med brittiska samhällsjournalister och fokuserar på deras erfarenheter av att arbeta under pandemin samt hur deras professionella praxis samtidigt förändrades.

- Lokala nyhetsorganisationer har drabbats hårt av den pågående pandemin. Det tomrum som har skapats har fyllts av samhällsjournalister som kännetecknas av småskaliga entreprenörer som ofta arbetar under en sträng budget, säger professor Karin Wahl-Jörgensen.

Redaktörernas berättelser vittnar om deras förändrade förhållande till fysiska platser och de plattformar genom vilka de utförde sitt arbete samt samhällsjournalisternas rolluppfattningar.

Henrik Örnebring, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, ser en stor fördel med Karins gästprofessur.

- Samspelet mellan globala trender och fenomen och det lokala sammanhanget är ett viktigt forskningstema för många på Institutionen för geografi, medier och kommunikation. Karin Wahl-Jörgensen kommer att kunna bidra till många pågående projekt, även över ämnesgränser.

Professuren är finansierad av Anne-Marie och Gustaf Anders Stiftelse för mediaforskning. André Jansson, föreståndare för Geomedia är mycket glad över stödet från Anderstiftelsen som möjliggör att driva arbetet vidare.

- Karin Wahl-Jörgensens gästprofessur är en viktig byggsten i att etablera Geomedia som en internationellt ledande forskningsmiljö.


Anmälan till föreläsningen med Karin Wahl-Jörgensen 15 oktober:
https://karinwahljorgensen15okt.axacoair.se

Publiceringar av Karin Wahl-Jörgensen:
https://scholar.google.com/citations?user=hOyrQFIAAAAJ&hl=sv&oi=ao


Om Ander Visiting Professor in Geomedia Studies
Med finansiellt stöd från Anne-Marie och Gustaf Anders stiftelse för medieforskning utlyser Medie- och kommunikationsvetenskap sedan 2009 en årlig gästprofessur med inriktning mot medier, kommunikation och globalisering: The Ander Visiting Professor in Geomedia Studies. Professuren tilldelas årligen en person som genom forskning eller medierelaterad verksamhet gjort betydande insatser för att fördjupa kunskaperna om mediernas betydelse i en globaliserad värld.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.