2023-10-10 05:55Pressmeddelande

Juridikens roll stärks för hållbar utveckling inom klimat, vatten och biologisk mångfald

Åsa Ågren och Beatrice Hedelin, CSR, Karlstads universitet.Åsa Ågren och Beatrice Hedelin, CSR, Karlstads universitet.

Ett nytt forskningsprojektet vid Karlstads universitet vill göra juridiken till ett kraftfullt verktyg för att lösa komplexa miljöfrågor och skapa en mer hållbar framtid.

- Projektet kommer att fokusera på omprövningarna av vattenkraftverk i reglerade älvar som en fallstudie, säger Beatrice Hedelin, doceent i risk- och miljöstudier och projektledare. Omprövningarna är av stor betydelse för Sveriges energisystem och påverkar både miljön och samhället. Vi vill undersöka hur samverkan påverkar domstolarnas beslut och hur man kan förbättra samverkansprocesserna för att skapa ett mer hållbart beslutsunderlag för domstolarna.

Juridiken spelar en viktig roll i att främja hållbar utveckling men har kritiserats för att inte vara tillräckligt effektiv. Företag och myndigheter är angelägna om att förbättra miljöbedömningar men domstolarna har svårt att hantera miljöfrågans komplexitet.

- En viktig del av projektet kommer att vara att förbättra kunskapsunderlaget för domstolarna, säger Åsa Ågren, lektor i allmän rättslära vid Karlstads universitet. Särskilt när det gäller kopplingar mellan klimat, vatten och biologisk mångfald. Genom att göra dessa kopplingar mer tydliga och användbara för domstolarna hoppas vi kunna göra juridiken till ett effektivare verktyg för hållbar utveckling.

Transdisciplinär forskningsansats

För bättre beslutsunderlag och samverkan har ett tvärvetenskapligt projekt startats mellan Beatrice Hedelin och Åsa Ågren, vid Centrum för forskning om samhällsrisker vid Karlstads universitet och Johanna Alkan Olsson, docent vid  Centrum för miljö- och klimatvetenskap  vid Lunds universitet. Fokus kommer att vara på samverkansprocesserna som sker innan domstolsprövningen i miljömål. Detta inkluderar diskussioner och samråd om ärenden som påverkar miljön.

- Vi strävar efter att göra juridiken effektivare och förse domstolarna med bättre beslutsunderlag för att främja hållbar utveckling, säger Beatrice Hedelin, doceent i risk- och miljöstudier och projektledare.

- Både näringsliv och myndigheter är angelägna om att förbättra miljöprövningarna säger Beatrice Hedelin. Domstolarna står inför utmaningar på grund av miljöns komplexitet och behovet av rättssäkerhet, förutsebarhet och likabehandling i rättsliga prövningar. Målet är att inte bara förbättra domstolarnas beslutsunderlag utan också att erbjuda utbildningsmaterial och kurser för att öka förståelsen för miljörättsliga frågor.

Projektet, som har tilldelats 11 miljoner i finansiering från Formas, kommer även att resultera i verktyg för samverkan i lagstiftning, utbildningsmaterial och kurser för praktiker som behöver hantera miljörättsliga processer.

Läs mer om projektet här.

För mer information, kontakta:

Beatrice Hedelin, docent i risk- och miljöstudier och projektledare.
Tel: 054 700 14 44, +070 65 25 924
E-post: beatrice.hedelin@kau.se

 


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

Åsa Bongnell-Höjer
Kommunikatör
Åsa Bongnell-Höjer