2015-06-15 06:55Pressmeddelande

Johanne Hildebrandt gästprofessor vid Karlstads universitet

null

Journalisten och författaren Johanne Hildebrandt har utsetts till gästprofessor i Global media studies vid Karlstads universitet. Hennes kunskap inom journalistik och hennes globala perspektiv genom bevakningen av krig och konflikter världen över, sammanfaller väl med den forskning och undervisning som finns vid universitetet.

Johanne Hildebrandt har en gedigen erfarenhet från olika positioner i mediebranschen, men framför allt är hon en av få svenska journalister som arbetat som krigskorrespondent och bevakat konflikter och krig i forna Jugoslavien, Irak och Afghanistan.

- Jag är oerhört glad och ödmjuk både över denna hedersutnämning men också att Karlstads universitet vill ta till vara på de kunskaper jag tillskansat mig under min karriär. Konfliktrapportering och dess effekter i media är oerhört viktigt och har stor påverkan inom många områden, både nationellt och globalt. Min förhoppning är att kunna förmedla detta, tillsammans med praktiska kunskaper från krigszoner, media, opinionsbildning, konflikthantering och även den militära världen till de studenter jag ska undervisa. Jag ser dessutom fram emot att få verka bland landets mest framstående forskare i dessa ämnen och ta del av deras forskning, säger Johanne Hildebrandt.

- En kunnig bevakning och diskussion av konflikter och mediernas roll i och bevakning av dessa något som behöver lyftas och diskuteras i mycket högre utsträckning i Sverige. Vi menar att Johanne Hildebrandt är en mycket lämpad kandidat genom sina reportage från krigshärdar, publicerade böcker samt priser som Guldspaden och nominering till det stora journalistpriset. Hennes kunskap inom journalistiken och krishantering sammanfaller mycket väl med den forskning och undervisning som finns på ämnet medie- och kommunikationsvetenskap samt inom universitetets nya forskningscenter Node, säger Michael Karlsson, professor i medie- och kommunikationsvetenskap.

Johanne Hildebrandt kommer både att undervisa och delta i ämnet seminarieverksamhet samt hålla föreläsningar i bland annat kriskommunikation. Första tillfället blir en högtidsföreläsning den 1 september.

Johanne Hildebrandts arbete inom journalistik- och medieområdet har också lett till att hon 2012 valdes in i Kungliga Krigsvetenskapsakademiens avdelning 1 Lantkrigföring, som första kvinna sedan starten 1796. Hon är kolumnist, debattör, har skrivit flera romaner och är ofta anlitad som föreläsare både av akademiska och andra organisationer.

Gästprofessuren Ander Visiting Professor in Global Media Studies inrättades vid Karlstads universitet 2009 och finansieras av Ann-Marie och Gustaf Anders stiftelse för medieforskning. Den tillsätts årligen och såväl akademiker som framstående personer inom mediebranschen kan komma i fråga.

För mer information kontakta: Michael Karlsson,Professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet, tfn: 070–213 99 97, e-post: michael.karlsson@kau.se
Johanne Hildebrandt, journalist, författare, gästprofessor, tfn: 076-1862049

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.