2018-02-12 10:34Pressmeddelande

Jobbmässan Hotspot sålde slut på rekordtid

null

Att kompetensförsörjning är ett hett ämne och att rekryteringsbehovet är stort hos företag och organisationer både i och utanför Värmland märks inte minst på årets upplaga av Hotspot, som i år sålt slut på sina utställningsplatser på rekordtid.

-Vi sålde över hälften av våra platser på bara en vecka. Intresset för Hotspot är stort och vi har en lång väntelista på arbetsgivare som redan nu sagt att de vill vara med nästa år, säger projektledare Cindy Bråtenfeldt.

Den 14 februari är det återigen dags för Hotspot, Karlstads universitets årliga jobbmässa. Det är 21 gången i ordningen som mässan arrangeras och det har i år varit ett extremt tryck från arbetsgivare som vill ställa ut. Över hälften av årets utställningsplatser sålde slut på en vecka.

I år kommer 107 olika arbetsgivare ställa ut, som samtliga erbjuder våra studenter någon form av arbetslivsanknytning. Det kan vara till exempel praktikplats, sommar- och extrajobb, examensarbete eller heltidsanställning efter examen. Nytt för i år är konceptet Right on Spot som är 15-minuters matchade intervjusamtal. Studenter har i förväg skickat in CV:n och sedan blivit matchade med den arbetsgivaren som eftersöker deras kompetens.

– Vi hoppas på många bra matchningar för både studenterna och arbetsgivarna, säger Cindy Bråtenfeldt.

Omkring 6 000 studenter förväntas besöka årets Hotspot.

Om Hotspot 2018

Hotspot är Karlstads universitets årliga jobbmässa och är en av Sveriges största. Mässan är mycket uppskattad och besöks uppskattningsvis av 5 000 – 6 000 studenter varje år.

Mässan arrangeras av Karlstads universitet, avdelningen för externa relationer. Huvudsponsorer för mässan är Karlstads kommun och Paper province. 

För mer information:

hotspot.kau.se

Kontakt:

Cindy Bråtenfeldt

Projektledare

Karlstads universitet, externa relationer

054-700 26 20

073-089 64 32

cindy.bratenfeldt@kau.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.