2015-05-18 08:51Pressmeddelande

Intryck och avtryck från 25 år i Indien

null

Det som började med en studieresa för lärarstudenter år 1987 har idag, över 25 år senare, utvecklats till ett omfattande samarbete mellan Karlstads universitet och landet Indien. Boken ”Som ringar på vattnet – 25 år av internationellt samarbete” beskriver de intryck och möten som internationell samverkan kan leda till utöver studentuppsatser, avhandlingar och lärarutbyten.

I slutet på 1980-talet reste en grupp lärare och studenter från dåvarande Högskolan i Karlstad till Indien för att uppleva den verklighet de efter utbildningen skulle undervisa om. Den första resan tycks ha varit omvälvande.

Genom åren har studenter i religionsvetenskap, historia, kulturgeografi, på lärarprogrammen och socionomprogrammet bland andra fått möjlighet att resa till Indien. Oftast för att göra fältstudier eller praktik.

- Samarbetet som började i slutet av 1980-talet har idag utvecklats till en omfattande verksamhet i Dharamsala i norra Indien och i Varanasi i östra Indien, berättar Inga-Lill Fjällsby, utbildningssamordnare på lärarutbildningen och en av bokens redaktörer. Samtidigt har det breddats till att inkludera utbildning, forskning och kulturutbyten.

Samverkan med Banaras Hindu University (BHU), som är ett av Indiens största universitet, har lett till ett stort kontaktnät med professorer och lärare. Sett till tiden samarbetet med Indien har pågått och omfattningen genom åren är det unikt.

Studentens, forskarens och konstnärens berättelse
I boken ges studentens, forskarens, besökarens och konstnärens berättelse av mötet med Indien. Likaså hörs röster som bor och verkar på de platser i Indien som universitetets samarbete har etablerats.

- Det är en mångfald av intryck och avtryck som har satt sig hos dessa människor, och som beskriver det ett internationellt samarbete kan ge utöver avhandlingar och uppsatser. Det som sker i mötet mellan människor, säger Inga-Lill Fjällsby.

En av de röster som hörs i boken är Annica Löfdahl, professor i pedagogik. Hon åkte till Indien som lärarstudent 1995 och överraskades av andra synsätt än de hon fått med sig från utbildningen. Det gav avtryck lång tid framöver och verkar ha inspirerat till dagens forskning. En annan person som ger sin bild är Lars Lerin, konstnär, författare och hedersdoktor vid Karlstads universitet.

Boken är en dokumentation över vad Karlstads universitet har gjort i Indien under de dryga 25 år som passerat och en inspiration till de som vill jobba med internationalisering. Den visar också det nätverk som behövs i ett internationellt arbete. Inga-Lill Fjällsbys förhoppning är att boken ska inspirera till att bredda och utveckla samarbetet framöver.

Redaktörer för boken är förutom Inga-Lill Fjällsby, Peter Olausson och Margareta Ullström.

För mer information kontakta Inga-Lill Fjällsby, telefon 070-313 44 37, mejl inga-lill.fjallsby@kau.se.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.