2015-05-20 10:26Pressmeddelande

Interreg-pengar till forskning och utveckling av musiklivet

null

Hur kan musiker livnära sig på sin kreativitet? Det gränsöverskridande projektet Music Innovation Network Inner Scandinavia, MINS, tilldelas totalt över 14 miljoner från Interreg och andra finansiärer för att studera och utveckla musiknäringen i regionen.

Att livnära sig som musiker idag är mycket mer än att vara kreativ. För att göra avtryck på nationell eller global nivå måste en musiker även ta i beräkning virala fenomen, sociala medier, reklam, spel, visuella uttryck och rörlig bild. Det är med andra ord inte fråga om att enbart vara en skicklig musiker eller producent – det krävs ett helt spann av verksamheter för att göra sig ett namn och kunna leva på sitt skapande. Få har möjlighet att vara sådana allkonstnärer. Det krävs nätverk med samarbetande parter.

Stärka nätverk

Music Innovation Network Inner Scandinavia, MINS, ska studera och arbeta för att stärka dessa nätverk regionalt – både i Värmland och i Hedmark, Norge – och har nu fått finansiering från Interreg och andra parter på cirka 14 miljoner kronor. Två tredjedelar av pengarna tilldelas Karlstads universitet som projektägare.

- Vår målsättning är att vi ska ge regionala musiker större möjligheter att nå en större och bredare publik, säger Linda Ryan Bengtsson, universitetslektor, medie- och kommunikationsvetenskap och projektledare för den svenska delen av projektet. Vi ska kartlägga hur musikinnovationssystemet fungerar, identifiera hinder och hitta sätt att ta sig förbi dem. Vi tittar specifikt på just musik, men det har relationer till andra kreativa näringar.

Gränsöverskridande på flera sätt

MINS är gränsöverskridande på flera sätt. Inom Karlstads universitet deltar Institutionen för geografi, medier och kommunikation, Centrum för Tjänsteforskning, CTF, samt Musikhögskolan Ingesund. På svenska sidan är även Studiefrämjandet deltagare i projektet. Högskolan i Hedmark deltar från norskt håll. Projektet bygger vidare på samarbetspartnernas tidigare erfarenheter på området.

Bland annat har Högskolan i Hedmark i samarbete med Studiefrämjandet genomfört flera projekt för att stärka och professionalisera det regionala musiknätverket i Hedmark och Studiefrämjandet har sedan länge ett stort nätverk och en insyn i det värmländska musiklivet som gör dem till en naturlig partner i projektet.

Nya konstellationer

- Vår ambition är att projektet ska ge ett utvecklat samarbete över gränsen när det gäller såväl forskning och utbildning som samarbete mellan aktörer i branschen, säger Lisbeth Martha Dahl Berglund, projektledare på Högskolan i Hedmark. Vi hoppas också att vi ska kunna skapa internationella kontakter som kan ingå i de regionala nätverk som vi ska studera, så att det finns en språngbräda till den internationella marknaden. För högskolans räkning vill vi också fördjupa samarbetet med Karlstads universitet.

- Det som gör det här projektet riktigt spännande är att evi nu samlar tjänsteinnovation, kreativa näringar, medieforskning och utbildning i en ny konstellation, fyller Linda Ryan Bengtsson i. Vi kommer alltså att ägna oss åt forskning, utbildning och näringslivsutveckling för att stärka de kulturella och kreativa näringarna, och vi har ett uttalat mål att göra nytta i samhället. Vi är ganska duktiga på musiknätverk i Sverige, och det finns ett internationellt intresse för oss. Samtidigt måste det gå att livnära sig på att skapa musik. Det är där vi ska göra skillnad.

Förutom Interreg bidrar Arvika kommun med finansiering till Musikhögskolan Ingesund, och Region Värmland finansierar Studiefrämjandets insatser.

Om Interreg

Interreg är ett EU-program med syfte att uppmuntra städer och regioner från olika medlemsstater att arbeta tillsammans och lära av varandra genom gemensamma program, projekt och nätverk. Det finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Mer information

För frågor om Music Innovation Network Inner Scandinavia, kontakta Linda Ryan Bengtsson på linda.ryan-bengtsson@kau.se, 054-700 23 74

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.