2019-03-26 08:15Pressmeddelande

Internationell konferens 27-28 mars: Nätverk behövs för hållbar bioekonomi

null

People and networks matter - enabling sustainable bioeconomy transition är namnet på en internationell konferensen som hålls 27-28 mars på Karlstads universitet. Praktiker och forskare från bland annat Norge och Finland, kommer på olika sätt tala om omställning till en hållbar bioekonomi.

Omställningen av samhällsekonomin till en bioekonomi kräver ett förändrat ramverk på regional och nationell nivå, utifrån en platsbaserad kunskap. Syftet med konferensen ”People and networks matter – Enabling Sustainable Bioeconomy Transition” är att öka förståelsen för den roll som människor och nätverk spelar för omställningen till bioekonomi.

På konferensen kommer även konkreta exempel på utvecklingssatsningar och  lösningar att presenteras.  

Bland talarna finns Professor Pekka Leskinen, Head of Bioeconomy Programme, European Forest Institute, Runa Skyrud, project leader, Tretorget AS, Thea Lyng Thomsen, Development consultant, GreenLab, Denmark, och Prof. Olav Wicken, Centre for Technology, Innovation and Culture, University of Oslo, Norway.

Konferensen inleds onsdag 27 mars kl.9.00 på Innovation Park, stora salen. Medierna hälsas välkomna.

 Konferensen är ett samarrangemang mellan Nordregio, CRS - Centre for Regional Studies at Karlstad University, UIO TIK – Centre for Technology, Innovation and Culture at University of Oslo, LUKE – Natural Resources Institute Finland, NIBIO – Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Region Värmland, Paper Province, Nordic Forest Research (SNS), Nordic Agri Research (NKJ) och Ingoskog – Innovation for grön omställning i skogen.  

Se hela programmet med talare, hålltider och lokaler på kau.se/crs

För mer information kontakta:
Om konferensens innehåll: Margareta Dahlström, professor i kulturgeografi, Karlstads universitet, tel: 070-996 36 23
Om praktisk information: Sigrid Josefsson, koordinator, Karlstads universitet, tel: 054-700 11 01

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.