2019-01-31 09:00Pressmeddelande

Interaktiv app ska ge ny typ av kulturupplevelse

null

Poddpjäser som förhöjer lyssnarens upplevelse genom interaktiva effekter. Det är något som blivit verklighet genom ett samarbete mellan dramatikern Amanda Fromell och datateknikstudenter vid Karlstads universitet. Tillsammans har de skapat en ny typ av kulturupplevelse där telefonen interagerar med innehållet och exempelvis vibrerar i takt med hjärtljud, blir varm vid en hetsig dialog eller skickar länkar som relaterar till innehållet i podden.

– Syftet är erbjuda en konstform som alla med en smart telefon kan ta del av. Jag ville interagera innehållet med sidoeffekter för att förstärka upplevelsen hos lyssnaren, säger Amanda Fromell dramatiker och doktorand vid dept. of Drama and Theatre Arts, University of Birmingham.
– Jag har länge varit intresserad av hur olika algoritmer påverkar telefonanvändaren. Det här projektet är även en utforskning där användaren får se vilken kontroll som telefonen har över oss.

Skapar kritisk medvetenhet
Genom appen får användaren tillgång till sex stycken 4-10 minuter långa hörspel, som alla handlar om någon aspekt av algoritmisk kontroll som till exempel onlineövervakning. Efter att ha lyssnat på en podd om platsspårning kan användaren till exempel få textmeddelande som föreslår vad han/hon ska ha för kläder beroende på vädret på den aktuella platsen. Appen är en konstnärlig hackning som speglar och använder kommersiella metoder, men med målet att skapa kritisk medvetenhet och ge publiken en direkt erfarenhet av algoritmernas kraft i vardagen.

Amanda Fromell har skrivit poddpjäserna och repeterat in dem med skådespelare. Därefter kontaktade hon Lothar Fritsch, docent i datavetenskap vid Karlstads universitet, för att se om det fanns möjlighet att få hjälp med effekter för att förstärka innehållet.

– Det var roligt att Amanda hörde av sig, säger Lothar Fritsch. Vi har en tillämpad kurs där studenterna ska genomföra ett självständigt programvaruprojekt och jag tyckte att det här projektet skulle passa bra där. Jag forskar själv på personlig integritet och dess nedbrytning på nätet. Det är ett område som det händer mycket inom just nu och det är kul att erbjuda studenterna att utforska det närmare.

Under höstterminen har de fyra studenterna, under ledning av Lothar Fritsch och Amanda Fromell, arbetat med projektet på halvtid.

– Det har varit jätteroligt att arbeta mot en riktig kund redan under utbildningen, säger Martin Wahlberg, en av studenterna som varit med och tagit fram appen. Det svåraste var hur vi skulle organisera koden, vi var nog lite ivriga i början. Men projektet har lärt oss jättemycket och det är roligt att se att slutresultatet blev så bra.

Poddpjäserna kommer att presenteras för publik för första gången under Dundee Repertory Theater NextUp i Dundee, Skottland, den 18-28 april.

För mer information kontakta:
Amanda Fromell, telefon: 0722 49 15 15
Lothar Fritsch, telefon: +47 96 88 57 58
Martin Wahlberg, telefon: 0703 73 44 20

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.