2016-05-25 09:27Pressmeddelande

Innovations- och designingenjörernas examensutställning

null

Den 25-27 maj har högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design examination och utställning. Projekten redovisas muntligt den 25 samt 26 maj och 27 maj är det utställning i foajen utanför Aula Magna.

- Det är fantastiskt roligt att följa studenternas designprocesser som verkligen leder fram till bra lösningar och produkter, säger Lennart Wihk, universitetsadjunkt i maskin- och materialteknik på Karlstads universitet. Besökarna kommer säkert att bli överraskade över vilka projekt studenterna tagit sig an med sin välutvecklade designmetodik.

Många olika uppdragsgivare
Studenterna har samarbetat med vitt skilda uppdragsgivare. Swetech Design AB med teknik för sammanfogning av temporära byggnader, Härjedalskök med utveckling av morgondagens kök samt Karlstads kommun med att skapa bild av ett framtida kulturhus är några exempel.

Utställning den 27 maj i foajen utanför Aula Magna
De totalt 16 projekten har skett i samarbete med Emerson Process Management AB, 3 Temp AB (3 projekt) , Mobile Composite Solutions, Reijlers, Irislight, Helen Williams, BAE System, Karlstad kommun, Härjedalskök, CamCoil, Roofac, AiFi, Sandvik och Flexit. Utställningen invigs klockan 10.00 och pågår till klockan 14.00.

Projekten redovisas 25 och 26 maj
Den 25 maj redovisas åtta projekt i Eva Eriksson-salen, 21A 342, mellan klockan 8.30 och 12.30. Den 26 maj redovisas de resterande åtta projekten i Sjöströmsalen, 1B 309, från klockan 8.30 och 12.30.

För mera information kontakta Lennart Wihk, universitetsadjunkt i maskin- och materialteknik på Karlstads universitet, tel 054 700 2169 eller lennart.wihk@kau.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.