2019-11-06 15:34Pressmeddelande

Innovation börjar i simulatorn

null

På torsdag äger Lean Nätverk Wermlands årskonferens rum på Karlstads universitet och temat är hur man kan genomföra långsiktiga förbättringar i bland annat tillverkandeindustrin. Ett projekt som presenteras är KLF2, där små och medelstora företag kan testa innovativa produktionslösningar i simulatorn Karlstad Lean Factory som även används för utbildning och träning. Den ansats som används kan översättas från engelskan till ”delaktig modellering och simulering”.


- Detta betyder att personal från olika delar i företaget, inte minst från arbetsgolvet, själva modellerar en framtida produktionslösning och sedan testar och förbättrar den, säger Leo de Vin, projektledare för KLF2. Jämfört med en teoretisk ansats eller datorsimulering har detta stora fördelar. Genom att simulera i en fysisk miljö som man själv har konfigurerat är det mycket lättare för operatörer och montörer att förstå simuleringen och att tycka till. I de fall vi har gjort det hittills har engagemanget från produktionspersonalen varit oerhört stort och det brukar fortsätta efter simuleringen, det skapas ofta en ny attityd samt ett sug att utvecklas och utveckla.

- Simulatorn är ett mycket andvändbart verktyg, där vi nu satsar på att hjälpa små och medelstora företag i regionen att öka sin innovation ur både produktions- och produktperspektiv, säger Emma Junghage, utvecklingsingenjör på projektet. Vi lägger fokus på en inkluderande kultur och miljö under simuleringsarbetet. Detta plockas ofta med hem till den vanliga verksamheten. Simulatorn ger inte bara möjligheten att simulera samt utveckla en kommande eller tänkt produktion, den skapar även ett tajtare team som samarbetar även på hemmaplan.

Simulering för att testa nya produktionslösningar
En simulering kan vara fördelaktig när man vill införa ett nytt arbetssätt och då vill man såklart ge operatörer och montörer möjligheten att prova på och tycka till. När man ska börja tillverka en ny produkt som är annorlunda än de som man tillverkade hittills krävs ofta en tillverkningsprocess som man inte har konkret erfarenhet av. I vissa fall behöver man även investera i nya maskiner. I sådana fall är simulatorn en oerhört stor resurs för industrin. Man kan testa olika och ibland helt nya lösningar i simulatorn. Inte minst ger detta personalen möjligheten att engagera sig och att tycka till innan man bestämmer sig för eventuella dyra investeringar eller för en ny fabrikslayout.

- Inom detta projekt letar Karlstad universitet just nu fler samarbetspartners som upplever behov av lite stöd i affärsutvecklingen. Vi fokuserar på utveckling, innovation och inkluderande, och vi hjälper gärna till, säger Emma Junghage.

Simuleringen genomförs klockan 9.15 till 10.15, media är välkomna. För mer information kontakta Emma Junghage på tel 070 461 29 93 eller emma.junghage@kau.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.