2021-06-02 07:55Pressmeddelande

Innovation- och designingenjörernas examensutställning

Nu i slutet av terminen har högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design sin årliga utställning av examensarbeten. I år är, på grund av den pågående pandemin, utställningen digital istället för på plats på Karlstads universitet.

- Det är mycket roligt att följa studenternas designprocesser som leder fram till många bra lösningar och produkter, säger Johan Strandberg, programledare. De som ser presentationerna av examensarbetena kommer säkert att bli överraskade av spridningen över olika områden. Studenterna har tagit sig an projekt med en designmetodik som innebär en bred och djup research, öppna problemformuleringar som i sin tur ger många idéer och koncept, där de sedan väljer vidare utveckling med ingenjörsmässiga bedömningar och beräkningar.  

Många olika uppdragsgivare
Studenternas examensarbeten visar även på en stor bredd och variation av samarbetspartner. Några exempel på rubriker är: Att höra med känseln, Flexibel cykelvagn och Konceptutveckling av justerbart solcellstak. Uppdragsgivare i år är bland andra Invencon, Nokalux, proSeal, Barilla Sverige AB, Bowter, Future eyewear group Sweden AB, Nitra boats och Atran Velo.

Studenternas examensarbeten presenteras med text, kontaktuppgifter, bilder och filmer här https://www.kau.se/innovation-och-designingenjorernas-examensutstallning-2021

För mera information går det bra att kontakta någon av studenterna eller programledaren Johan Strandberg, universitetsadjunkt i maskin- och materialteknik på Karlstads universitet, tfn 0709296757 eller johan.strandberg@kau.se


Om Karlstads universitet

Välkommen till Karlstads universitet! Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.


Kontaktpersoner

Carina Olsson
Kommunikatör
Carina Olsson
Kommunikatör Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap